Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Blestemele se țin lanț

” De Crinu Popescu

 

  Abuzurile comise de fostul om de afaceri Crinu Popescu, denunță torul primarului Mircia Gutău, au demonstrat că pentru el respectarea legilor este un pasaj de neglijat în viață, astfel că , din greșealăîn greșeală, va ajunge la victoria finală, oprobriul opiniei publice, în totalitate. Vămai aduceți aminte cum a construit el un bloc, la marginea municipiului Rm. Vâlcea, grănicer cu intravilanul comunei Bujoreni, fără autorizație de construire și cum șeful Inspectoratului Județean în Construcții, de atunci, Ion Nicolae – Dințișor alerga cu actele-i în brațe ca să-i obținăvizele impuse de certificatul de urbanism pe care nu le avea? Sau de construirea, în aceleași condiții a halei de lângă firma ROVIMET SA, care, acum, nu-i mai aparține? Și în primul caz, dar și în cel al halei, Inspectoratul în Construcții nu i-a aplicat nici o amendăși doar l-a sfătuit, ca în nume propriu, să-și dea în judecatăpropria-i firmă(pe vremea aceea ROVIMET-ul îi aparținea, iar acum este al soției sale și cumnatului său Giura!) pentru a putea înscrie imobilele în Cartea cadastrală, în baza hotărârii judecă torești. Numai că , la semnalele presei, Primăria Râmnicului i-a aplicat o amendăde 800 milioane lei, dispunând – în baza prerogativelor ce-i revin – sădemoleze hala construităilegal. Pentru cei care nu cunosc situația, menționăm că factorii de putere administrativăai municipiului Rm. Vâlcea nu și-au dorit – neapărat – săse răzbune pe delatorul Crinu Popescu, ci au avut în vedere că hala a fost construităpe aducțiunea de apăce aprovizioneazăcu prețiosul lichid unitățile de pe Platforma industrialăSud, unde funcționeazăOltchim, USG, Uzina Mecanică , Vilmar, CET, Proimsat, Govora Com etc. Evident, juriștii ROVIMET au introdus o contestare împotriva aplică rii amenzii, cerând, totodată- siguri pe ei – plata cheltuielilor de judecatăde că tre Primărie. A urmat constituirea unui dosar de judecată(nr. 2984/288/2009 cu obiect „plângere contravențională”) care, în final, a obținut sentința de „respingerea excepției dreptului de a constata contravenția și de a aplica sancțiunea”, consideratăde completul de judecatăa nu fi întemeiată. Totodată, s-a hotărât săse respingăcererea de obligarea primăriei la plata cheltuielilor de judecată, prin absurditatea ei, ca neîntemeiată. Deci, scoate lupe ce-ai mâncat, că nu scapi nesancționat! Dacă toate aceste abizuri comise de Crinu Popescu ar fi fost cunoscute de procurorii DNA sau de judecă torii care au dat credit plângerilor sale, de până acum, profilul moral conturat chiar de faptele sale, l-ar fi denunțat ca fiind absolut imoral și de nebăgat în seamă. Și cu toate acestea Pentru că cine se aseamănăse adună!