Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Barajul de la Ocnele Mari, ridicat pe o veche așezare romană

 Descoperire arheologică accidentalăla Ocnele Mari

Vestigii romane. Cu câteva zile în urmă, muncitorii de la firma vâlceană SC Govora SA, cea care se ocupăde ecologizarea terenului afectat de saramurăși de lucrările de la barajul din Ocnele Mari, au descoperit, din întâmplare, câteva bucă ți de ceramică , oseminte și o parte dintr-un zid. fără să-și dea prea bine seama despre ce este vorba, aceștia au continuat lucrările, reușind astfel săîngroape sub tone de pământ o parte din istoria acestor meleaguri. Noile descoperiri de la Ocnele Mari dateazădin epoca romană, fiind vorba despre o așezare sezonierăa cuceritorilor Daciei
Urmele istoriei la Ocnele Mari

Buridava, conform scrierilor geografului grec Ptolemeu, este capitala tribului geto-dac al burilor, localizatăîn orașul Ocnele Mari. În traducere liberăînseamnă cetatea sau orașul burilor.

Alături de cetățile de la Grădiștea și Tetoiu, Buridava a făcut parte dintr-un sistem defensiv ingenios în partea de sudest a reședinței regilor daci din Sarmizegetusa munților Orăștiei.

însă importanța Buridavei era legatăși de apărarea neprețuitei bogății a locului, sarea. Se știa de mai mult timp de Buridava romanăcare se găsea pe teritoriul localității Stolniceni, la aceea datăun sat ce făcea parte din orașul Ocnele Mari, fără a se bănui că Buridava dacică se afla la circa 5 km. Întâmplarea a făcut ca prin anul 1960 un profesor din Ocnele Mari, Gheorghe Moșteanu, care avea o grădinăîntr-un loc numit Cosota, săgăsească săpând, cioburi de oale de lut. Observând ceva mai deosebit la ele, le-a dus la fostul muzeu raional din Râmnicu Vâlcea. Conducerea muzeului le-a dat spre studiu profesorului Dumitru Berciu, care a stabilit originea lor dacică și a hotărât deschiderea unui șantier arheologic. Cu acest prilej a fost descoperităo necropolădin care au fost scoase la luminăo serie de obiecte din lut cum sunt cești, farfurii și vase. Într-un mormânt au fost găsite chiar și cercuri din fier, posibile cercuri de butoi.

Dar ce este mai important, este că pe unele cioburi de ceramică au fost găsite inscripții ca REB, MARK și BUR, acesta din urmăatestând faptul că provin de la populația burilor, locuitorii cetății. Pe o vazăde lut s-a găsit inscripția BASILEO THIAMARCOS EPOIEI, numele regelui local, contemporan cu împăratul roman Octavian Augustus. A apărut atunci ideea conform că reia După ocupația Daciei de că tre romani, populația dacică a fost alungatădin vatra strămoșească .

Ultima descoperire – o așezare sezonierăa romanilor

Descoperirile făcute cu doar câteva zile în urmăschimbătotal teoria datatădin anul 1960 când a fost scoasăla lumina zilei Buridava dacică , ducând la concluzia că , de fapt, romanii nu au părăsit aceste meleaguri, ei stabilindu-se mai aproape de apăși de zăcă mintele de sare, tocmai pentru a le putea exploata mai ușor.

„În zona barajului doi, mai bine spus în amonte și în aval de digul de protecție, s-au găsit importante vestigii istorice: bucă ți de ceramică , oseminte și urme ale unui zid. Se pare că acolo a fost o așezare veche de mii de ani, de pe vremea dacilor și romanilor. Muncitorii care efectueazălucrări în zonă, împreunăcu câțiva cetățeni ne-au sesizat de apariția acestora. Noi am anunțat muzeul de istorie și o echipă, condusăde Mariana Iosifaru, șefa Secției Arheologie din cadrul Muzeului Județean Vâlcea, care a dispus sistarea imediatăa lucrărilor. Din păcate, noi am fost anunțați cam târziu și probabil că o parte din vestigiile istorice se aflăîngropate fie sub pământ, fie chiar sub acel dig. Tot ceea ce s-a găsit a fost dus la Muzeul Județean pentru cercetare. Mai multe amănunte le puteți afla de acolo”, ne-a spus primarul Petre Iordache, subliniind faptul că această descoperire este foarte importantăatât pentru orașul Ocnele Mari, cât și pentru istoria întregii țări.

Contactatătelefonic, Mariana Iosifaru ne-a declarat: „Momentan noi am demarat toate formalitățile necesare pentru începerea săpăturilor arheologice. Urmeazăsăprimim autorizația de intrare în sit. Ceea ce văpot spune la această oră, este faptul că avem de-a face, în acest caz, cu un sit de epocă romană, ceea ce este absolut extraordinar, dacă ținem cont de faptul că în apropiere se aflăo așezare dacică . Așadar, se pare că După părăsirea Buridavei, romanii au construit în această zonăo așezare sezonieră”.

Barajul de la Ocnele Mari construit deasupra unei așezări romane

Barajul de la Ocnele Mari este construit cu scopul de a reține eventualele scurgeri masive de saramură. Firma care se ocupăde construirea digului de protecție de peste Pârâul Sărat, avea obligația, conform certificatului de urbanism, săsolicite la Muzeul Județean o cercetare amănunțităa zonei, știut fiind faptul că în apropiere se aflăun alt sit arheologic. „În certificatul de urbanism, emis de Primăria Ocnele Mari, a fost trecutăo condiție. Firma constructoare avea obligația săsisteze imediat lucrările în cazul în care ar fi apărut ceva interesant, de domeniul istoric. Am trecut această condiție tocmai pentru că știam, așa cum spun și localnicii, că întreaga zonăeste presă ratăde urme ale istoriei. Sistarea lucrărilor a avut loc cam târziu, este adevărat, doar atunci când muncitorii și-au dat seama despre ce este vorba și După ce echipa de la Muzeul Județean a venit la fața locului și a confirmat că este vorba de vestigii arheologice. În acest moment, doar în aval de baraj se mai lucrează, sper totuși ca muncitorii sănu fi făcut o mare greșealăși săfi îngropat sub zidul digului urme ale acestei așezări istorice. Din câte am înțeles, s-ar putea săfie vorba chiar și de un cimitir al acelor vremuri, pentru că au fost găsite foarte multe oseminte și fragmente de schelete, care par a fi umane”, ne-a mai spus primarul Petre Iordache.

În ceea ce privește așezarea sezonierăromanăde la Ocnele Mari, care dăpeste cap toate teoriile istorice de până acum, urmeazăca în cel mai scurt timp arheologii Muzeului de Istorie Vâlcea săînceapăsăpăturile și săafle mai multe amănunte. Cert este că lucrările la digul de protecție construit peste Pârul Sărat, care au demarat în primăvara acestui an, au fost începute fără încuviințarea Muzeului de Istorie, iar în lipsa unei cercetări amănunțite a zonei s-ar putea ca sub tonele de pământ și beton ale barajului săzacă importante relicve ale istoriei daco-romane care nu vor mai putea fi scoase niciodatăla supraFață .