Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunțați-l pe prefect!

 „Hoție” pe ultimii metri

Vineri, la ora 10, în sala mică a Prefecturii, va avea loc ședința Comisiei de validare a solicitărilor la Legea fomdului funcia. Cu această ocazie, pe ordinea de zi este trecutăaprobarea unui schimb de terenuri, dintr-o zonăde deal, în una de munte, la Vidra – Punctul Puru/Voineasa. Pe ultima sutăde metri, trei liberali cu funcții de răspundere la ROMSILVA și subunități, au tras sforile pentru a pune mâna – prin schimb ilegal – pe 10 ha de teren împădurit. Deși legea spune că transferul de terenuri este interzis până la finalizarea aplică rii Legii fondului funciar, inginerul Sorin Petrescu – director tehnic la ROMSILVA, ing. Daniel Popa – salariat la Ocolul Silvic că limănești și un individ necunoscut (acreditat, din informații, ca fiind „director la Sapard”) au solicitat transferul de teren în parcelele 70 și 72, aparținând Unității de producție nr. 4 – Puru. Pentru a nu se comite ilegalitatea validării transferului, atragem atenția asupra prevederilor legale menționate mai sus, dar și asupra faptului că reprezentantul Ocolului Silvic Voineasa nu a semnat documentele ce se vor afla în fața prefectului Renga. Dacă prefectul de Vâlcea a rămas același înalt funcționar public – necontaminat de valoarea banilor sau a avantajelor materiale – trebuie sădispunăanchetarea celor semnalate de noi, dar și săcomunice opiniei publice dacă vreun conducă tor sau salariat al instituției pe care o conduce are teren împădurit în zona turistică de pe malul lacului Vidra sau de o parte și de alta a pârtiei de schi. Existăsuspiciunea că sunt mulți aceia care, având tangențe cu Comisia de validare a Prefecturii, au tras jar pe turta lor.