Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Agenția Națională Antidrog, la ceas aniversar

 Cinci ani de la înființare

DROGURILE. O problemăsocialăacută, care pare sănu intereseze, o reprezintăconsumul de stupefiante. Generația tânărăeste ce-a mai expusăriscului. Familia are un rol determinant în educația și formarea tânărului, implicit în educația preventivă. Zile trecute, Agenția NaționalăAntidrog din Vâlcea a marcat 5 ani de existență. Evenimentul a fost organizat în incinta Inspectoratului Școlar Județean. Locația nu a fost aleasăîntâmplător, școala având un rol important în formarea tinerilor învățăcei.

 

În data de 26 iunie este sărbătorităziua internaționalăa luptei anti-drog. Festivitatea care a fost organizatăla Rm. Vâlcea s-a ținut în sediul Inspectoratului Școlar de Învățământ. Au participat un număr important de invitați, personalități ale orașului, conducă tori de instituții. Cuvântul de deschidere a aparținut comisarului șef, Constantin Durleci, care a ținut săprecizeze că cei de la Agenție nu sunt prea încântați de activitatea de prevenire pe care au desfășurat-o până acum. „Mulți dintre semenii noștri au nevoie de ajutor și noi nu suntem capabili săîl acordăm. Ducem o luptăinegală, războiul cu drogurile este unul dificil, cel puțin din punct de vedere financiar. Vreau săamintesc că , întreaga afacere a comerțului cu cereale pe un an agricol, în întreaga lume, este de aproximativ 60 de miliarde de dolari. Sumele tranzacționate în traficul de stupefiante sunt de peste 320 de miliarde de dolari. Cum săne comparăm cu puterea lor Financiară ? Lucrez de 24 de ani în sistem și de cinci ani în domeniul drogurilor. Mi-am dat seama că profesia actualăpresupune colaborarea factorilor psihico-sociali, conlucrarea presupune inter-independența celor două sectoare, că munca de prevenție înseamnă , în ultimăinstanță, ajutorul social și medical pe care trebuie săîl acordăm. Am făcut pași înainte, am devenit un colectiv sudat” – a spus Constantin Durleci. De asemenea, șeful Agenției a mulțumit partenerilor cu care a colaborat, nominalizându-i pe cei de la Inspectoratul Școlar de Învățământ și de la Instituția Prefectului. Durleci nu i-a uitat nici pe colegii săi de la CrimăOrganizatăși nici presa locală.

 

„Presa este vinovată”

 

După inspectorul șef Durleci, a luat cuvântul Florian Smeureanu, cel care, s-a lansat zvonul, va lua locul inspectorului general Ciucă . Dască lul a precizat: „Nu trebuie săascundem acest fenomen. Nu trebuie sădăm vina pe sistemul de învățământ, trebuie săspunem răspicat că nu se consumădroguri în instituțiile de învățământ. (oare? – n.r.) Fenomenul la care facem referire are loc în barurile din apropierea școlilor. Acolo se duc elevii și consumă, dacă consumă, narcotice. Primii vinovați sunt părinții, acel părinte care vine de la serviciu și neglijeazătotal activitatea de peste zi a copilului. Se rezumăsă-l întrebe dacă și-a făcut temele și gata, a terminat cu verificarea. Mai sunt copiii care au părinții plecați din țară , sunt în grija bunicilor și nu au cine să-i controleze. Aceștia sunt foarte expuși tentației, sunt foarte ușor influențabili de cei care vând droguri și care pot săatragăușor copiii. Nu trebuie săuităm și vina pe care o poartăpresa. Ne uităm zilnic la știrile de la ora cinci. Nu vedem decât sânge, crime, accidente, violuri și alte nenorociri de acest gen. Cu ce anume se aleg tinerii care se uităla asemenea emisiuni? Ce educație primesc din partea celor care ar trebuii săfacă și educație civică , a celor care se erijeazăîn formatori de opinie? Nici una! Și presa are partea ei de vină!” – a încheiat Smeureanu. A fost inutilăîncercarea noastrăde a-i explica dască lului că datoria presei este săinformeze, obiectiv și fără părtinire, opinia publică despre realitățile cotidiene. Cu siguranță, Smeureanu a copiat ideile senatorului Funar, cel care vrea săpună”că lușul” în gura presei prin inițiativa legislativăpe care a promovat-o recent.

 

Legislația trebuie schimbată

 

Activitatea de prevenție a consumului de droguri poate fi sprijinităși de autorități, respectiv de Consiliile Locale și de Consiliile Județene. Comisarul șef Constantin Durleci a solicitat înființarea unei Unități Terapeutice în Oltenia. „Este necesară și se impune pentru sprijinul pe care trebuie să-l acordăm consumatorilor de droguri. Nu sunt în asentimentul colegei dumneavoastrăde presă Sdrealăcare, eronat, a trecut în categoria infractorilor consumatorii de droguri. Aceștia sunt bolnavi, supuși dependenței de narcotice, sunt precum bolnavul dependent de tratament. Pentru a putea săfacem pași înainte în domeniul prevenirii consumului de droguri, trebuie săse armonizeze legislația. Fac referire la Legea 143/2000 și la O.G 860/2005. Trebuie săse specifice clar obligativitatea organelor locale și procedurile prin care săse poatăacorda fonduri agențiilor antidrog regionale. fără banii necesari desfășurării activității specifice, suntem ca niște cerșetori pe la ușile instituțiilor publice. Suntem la mila administrației, lucru anormal dacă ne gândim la importanța activității pe cere o desfășurăm.”- a încheiat comisarul Durleci.