Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

3 ani de închisoare pentru neplata asigurărilor sociale

IMPORTANT. Conform noilor prevederi, în cazul sistemului de pensii facultative, contribuțiile la un fond de pensii facultative se rețin și se vireazăde că tre angajator, odatăcu contribuțiile de asigurări sociale obligatorii sau de că tre participant, lunar, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare.

În urmăcu câteva zile, în Monitorul Oficial a apărut Legea 201/2008 modificatăcare prevede sancțiuni aspre în cazul în care nu este plătităcontribuția pentru pensie. Principala rectificare vizeazămodificarea pedepsei aplicate persoanelor din vina că rora contribuția la fondurile de pensii administrate privat nu este viratăsau este utilizatăîn alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

Reducerea pedepsei cu închisoarea

Conform legislației din domeniul asigurărilor sociale, angajatorul are obligația de a calcula, de a reține și de a vira o contribuție individualăde 9,5% din veniturile fiecă rui angajat, la bugetul asigurărilor sociale. În această contribuție este inclusăși cota de 2% ce revine fondurilor de pensii administrate privat. Potrivit Legii 201/2008, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la trei ani sau cu amendăfapta persoanei de a nu declara și de a nu vira contribuția de asigurări sociale datoratăde angajat, la bugetul asigurărilor sociale de stat. Dacă angajatorul nu vireazăacești bani, nu se poate vira contribuția la fondurile de pensii administrate privat. În vechea legislație, pedeapsa cu închisoarea era până la 15 ani. Totuși, existăcâteva categorii de angajați care nu sunt obligați săplătească CAS. Conform unei legi publicate recent, printre aceștia se numărăcei care au veniturilor primite din convenții civile sau contracte de colaborare. Aceste sume nu vor fi luate în considerare nici la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii. Totodată, legea prevede ca asupra veniturilor primite în baza unor convenții civile sau contracte de colaborare nu se va calcula nici contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Compartiment de executare silită

Purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Vâlcea, Dorel Constantinescu a declarat: „Asigurările de sănătate sunt un capitol bugetar susținut de un număr relativ redus de contribuabili apreciat la un sfert din populația țării. Restul îl reprezintăpersoanele care beneficiazăde servicii medicale și asistență medicalăfără plata acestei contribuții. Este vorba despre tinerii până la 18 ani și, chiar până la 26 de ani, dacă sunt cuprinși într-o formă de învățământ și nu obțin venituri prin muncă . De asemenea, în această categorie intrăși pensionarii cu pensii sub 900 de lei lunar, persoanele asistate social, precum și persoanele cu dizabilități fizice”.

Totodată, Dorel Constantinescu considerăcă este foarte importantăplata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate de că tre toți cei care obțin venituri pentru care se plătesc impozite.

Pentru cei care „uită” săplătească această contribuție, existăun compartiment de executare silităîn cadrul CAS. „Acest compartiment are scopul de a le aduce aminte angajatorilor de obligația privind contribuția pentru asigurările de sănătate. Deși, în mod regulat, își plătesc celelalte impozite datorate statului, unii dintre ei nu plătesc și această contribuție. Desigur sumele recuperate pe această cale nu sunt foarte importante, dar ele constituie o sursăde finanțare a cheltuielilor pentru sănătate”, a mai spus Dorel Constantinescu, purtătorul de cuvânt al CAS Vâlcea.