Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

28 de gropi de gunoi din Vâlcea trebuie închise

 Comisarii Gărzii de Mediu avertizează

FOCARE. Încă din data de 20 iulie 2009, comisarii Gărzii de Mediu Vâlcea au luat la „purecat” primăriile vâlcene, iar edilii, care nu s-au conformat și nu au închis rampele de gunoi ce nu mai corespund standardelor europene, riscă săprimească amenzi între 3.000 și 15.000 RON. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Ion Cîlea, avertizează, însă , că județul nostru are mari probleme în ceea ce privește colectarea selectivăa deșeurilor periculoase provenite din zonele municipale, dar și în ceea ce privește colectarea separatăa deșeurilor voluminoase

Zi de zi, toate canalele media atrag atenția asupra încă lzirii globale și problemelor mediului înconjurător, dar și a atribuțiilor administrațiilor locale. Numai că , șefii acestor administrații locale, cred, de cele mai multe ori, că este suficient săadopți hotărâri, săcoordonezi, săplanifici și săevaluezi problemele ecologice, dar niciodatăsăexecuți. În final, preocuparea lor pentru mediul înconjurător este egalăcu zero.

Focare de infecție

Una dintre cele mai mari probleme ale primăriilor din județul Vâlcea sunt gropile de gunoi, care, datorităfaptului că nu îndeplinesc standardele europene, au devenit adevărate focare de infecție, ce pun în pericol sănătatea locuitorilor. În județul nostru, la ora actualănu mai puțin de 28 de localități au rampe de gunoi comunale neconforme și care, până la data de 16 iulie 2009, trebuiau închise. până atunci, însă , autoritățile locale aveau obligația de a găsi alternative viabile, pentru a evita ca statul sănu plătească amenzi colosale de circa 200.000 de euro pe zi. La Vâlcea, încă din vara anului 2007, autoritățile au elaborat o strategie, dar și proiecte pentru absorbția de fonduri europene pe Axa 2 a Programului Operațional Sectorial de Mediu – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea situărilor existente. „Planul județean de gestionare a deșeurilor a fost dezbătut, periodic, pe etape și a fost revizuit de mai multe ori. De asemenea, planul a suferit îmbunătățiri și completări tocmai spre a avea îndeplinite condițiile impuse pentru data de 16 iulie 2009. Acestea au constat în finalizarea a 4 stații de transfer pentru care s-a câștigat finanțare pe structura Programului Phare CES 2004, extinderea colectării deșeurilor în mediul urban prin organizarea de licitații pentru serviciul de salubritate, precum și extinderea colectării deșeurilor în mediul rural prin organizarea activităților de preluare a gunoaielor de că tre unități specializate” – spune președintele Consiliului Județean Vâlcea, Ion Cîlea.

Primarii care nu închid gropile de gunoi, riscă amenzi usturătoare

La începutul acestei luni, comisarii Gărzii de Mediu Vâlcea au mers în majoritatea localităților din Vâlcea pentru a vedea dacă gropile de gunoi ce nu mai corespund standardelor europene au fost închise. Astfel, ei au descoperit că nu mai puțin de 28 de primării dețin, pe raza localității, rampe de gunoi ce trebuie urgent închise, data limităfiind, așa cum spuneam, 16 iulie 2009. Printre acestea putem enumera localitățile Drăgoești, Laloșu, Malaia, Prundeni, Stoilești, Ștefănești, Bujoreni sau Popești, care, la ora controlului, nici nu începuserăprocedurile de închidere a gropilor. În schimb, edilii din Amărăști, Mateești, Mădulari, Perișani, Stănești și Titești începuserălucrările de închidere a rampelor de gunoi. Acum, încă din data de 20 iulie 2009, comisarii Gărzii de Mediu Vâlcea au luat, din nou, la „purecat” primăriile vâlcene, iar edilii care nu s-au conformat și nu au închis rampele de gunoi, riscă săprimească amenzi între 3.000 și 15.000 RON. „Noi am fost la fiecare în parte și am făcut câte o notăde constatare și, în același timp, i-am avertizat că aceste gropi de gunoi nu mai corespund standardelor UE și de aceea trebuie închise. Acum totul depinde de ei. Primăria Râmnicului este în aceeași situație, numai că are un alt statut. Pentru orașe, data de 16 iulie 2009 nu a fost pentru închiderea rampelor, ci pentru sistarea depozitării gunoiului” – ne-a declarat comisarul șef al Gărzii de Mediu Vâlcea, Mihai Dincă .

Selectarea deșeurilor periculoase, o problemăîn județul Vâlcea

Problema deșeurilor medicale revine în actualitate periodic și, de fiecare dată, se ajunge la concluzia că este nevoie de incineratoare speciale, pentru distrugerea lor. În lipsa acestor utilaje scumpe, de multe ori reziduurile sunt arse în crematorii sau aruncate chiar la groapă, ca gunoi menajer. Tot ce nu mai este util în activitatea medicalăeste ars: vaccinuri periculoase, ace, seringi, organe anatomo-patologice (diverse organe extirpate, membre amputate, rezultatele avorturilor) etc. Reziduurile astfel obținute sunt considerate extrem de nocive, fiind asociate deșeurilor periculoase. În medie, la Spitalul Județean Vâlcea rezultăîn 48 de ore, cam 1.240 de kilograme de deșeuri infecțioase. Astfel, într-o lună, aici se produc peste 11 tone de deșeuri. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Ion Cîlea, avertizează, însă , că județul nostru are mari probleme în ceea ce privește colectarea selectivăa deșeurilor periculoase provenite din zonele municipale, dar și cu colectarea separatăa deșeurilor voluminoase. „Unele dificultăți se mențin la nivelul autorităților locale că rora, așa cum am făcut în ședința Consiliului Județean de la sfârșitul lunii iunie, le adresez din nou rugămintea săurgenteze lucrările și operațiunile restante. De asemenea, le atrag atenția că Ministerul Mediului pregătește un proiect de lege menit sătransfere responsabilitatea colectării selective a deșeurilor că tre autoritățile locale, ceea ce presupune că amenzile pentru nerespectarea legii în acest domeniu vor că dea ca o piatrăde moarăpe umerii primăriilor. această lege care, deocamdată, încă se mai dospește în „laboratoarele” Ministerului Mediului nu va fi, însă , de naturăsă-i sperie și să-i alerteze pe primarii din județul Vâlcea pentru simplul motiv că ei au respectat prevederile anterioare și, deci, astăzi sunt în măsurăsăîndeplinească toate criteriile și exigențele UE” – spune președintele CJ Vâlcea.