Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

PROTECTCHIM firma defavorizată la licitații

¢ se prefigurează un tun de 15,4 miliarde de lei la bugetul Primăriei Râmnicului

După cum aminteam într-un articol anterior, ‘specialiștii’ în insolvențe politice teleghidați la Oltchim au acuzat fostul management de dinaintea declanșării insolvenței combinatului chimic, că nu ar fi respectat prevederile OUG nr. 34/2006 privind achizițiile publice. Ordonanța impunea ca în societățile comerciale cu capital integral de stat să se rezolve aprovizionarea cu materiile prime, materialele și serviciile de care au nevoie, înscriind pe SEAP, la licitație, obiectul supus contractării. Studiind ordonanța, am putut dovedi impotența profesională a celor doi avocați Gheorghe Piperea și Niculae Bălan demonstrând că actul normativ mai sus menționat nu se putea aplica activității de achiziții la unitatea economică vâlceană, pentru că, în componența acționariatului, statul era acționar doar cu 51% din capital și nu deținea întregul capital ca să fie aplicabilă prevederea OUG. Dar ce mai contează când până și firmele de insolvență răspund comenzilor politice guvernamentale? Tot aceia și ‘autori’ au menționat, în raportul făcut pentru liniștea prim-ministrului Ponta și a ministrului Economiei Varujan Vosganian (dar și spre satisfacția acționarului minoritar PCC autorul principal al dezastrului de la Oltchim!), că au descoperit existența unor societăți comerciale ‘căpușă’ care ‘au supt seva banilor clasei muncitoare’, contribuind și ele la falimentul Oltchim. Aberația menționată în raport este contrazisă de chiar activitatea ulterioară de după schimbarea managementului Roibu care, pentru desfășurarea în bune condițiuni a procesului de producție, se folosește de acelea și ‘căpușe’, semn al faptului că societățile comerciale incriminate asigură produse și servicii la un preț competitiv și la un raport calitate-preț favorizator. Și atunci?

‘Căpușa’

Termenul de ‘căpușă’ este folosit, într-un mod absolut aberant, de ‘intelectualii’ politici și cățeii lor economici, dar și de unii ziariști neajutorați mental, atunci când vor să umilească pe cineva, persoană fizică sau juridică, să creeze diversiuni prin semnalarea efectului de Lună asupra galo șilor de gumă. Lăsând gluma la o parte, expresia ‘căpușă’ vizează firmele adversarilor celor care apelează la ea, această insultă fiind adusă colectivelor de salariați din unitățile vizate despre care afirmă că ar fi primit contracte bănoase de la stat sau de la societățile cu capital integral de stat. Ceea ce, privind ‘căpușele’ Oltchim (printre altele și SC PROTECTCHIM SRL), nu este cazul! Doar insulte și calomnii.

Mușcătura de ‘căpușă’ nu doare. Încă!

Datorită unor afirmații insultătoare și calomnioase privind activitatea de la SC PROTECTCHIM SRL, din Rm. Vâlcea, considerată principala ‘căpușă’ a Oltchim-ului, încercăm să prezentăm corect și obiectiv situația existențială a firmei, cu credința că oamenii de bun-simț, educați și civilizați nu vor mai folosi sintagma politică pusă de ministrul liberal Varujan Vosganian societăților comerciale înființate după externalizarea unor servicii din curtea Combinatului. În urma unui act normativ impus spre aplicare de acționarul majoritar de stat de la Oltchim, în anul 2003, a fost externalizată secția ‘Protecții corozive’ care, prin trei persoane fizice (Nicolae Enache, Doru Horincar  și Ion Petre) și persoana juridică Oltchim, s-a transformat într-un SRL, cu denumirea de PROTECTCHIM. Cu această ocazie au fost preluați 89 de salariați de la combinat și un autoturism suficient de uzat, marca ARO. Altceva nimic! SC OLTCHIM SA a deținut, de atunci și până acum, 25% din capitalul noii firme și, an de an, PROTECTCHIM i-a plătit dividente în sumă de aproximativ 1,11 milioane de euro, 2 milioane de euro chirii și utilități de peste 2,3 milioane de euro. Și, atunci, unde este căpușeala și de ce sunt insultați cei peste 800 de salariați ai Protectchim-ului? ‘Noi luptăm pentru binele firmei, respectând legile și parteneriatele asumate. De când s-a dat comanda”so, pe firmele căpușă ale Oltchim”, suntem insultați la diverse niveluri, fără noimă și realism. Tocmai pentru că lumea nu șitie adevărul despre PROTECTCHIM, cei care ne pizmuiesc și nu ne agreează, ne atacă nejustificat. Deocamdată nu am luat în calcul varianta acționării acestora în judecată, dar timpul nu este pierdut’, ne-a declarat directorul general al PROTECTCHIM ing. Nicolae Enache.

Licitații publice cu cântec

Investigând activitatea acestei societăți comerciale supusă batjocorii unor indivizi iresponsabili și fără discernământ aplicat, am constatat grave defecțiuni în sistemul de licitații pentru construirea unor obiective economice sau sociale programate și monitorizate de chiar beneficiarii lucrărilor scoase pe SEAP. Este bine-cunoscut că patronii firmelor de construcții, ca să poată câștiga licitațiile (organizate cu ‘dedicație’, pentru ei) apelează la practici de corupție, îmbogățindu-i pe ‘destinatarii’ atențiilor, în dauna calității execuțiilor lor. Dacă va exista vreun singur cititor care să nu fie de acord cu această concluzie, îl sfătuiesc să se uite cu grijă în oglindă, cu teama că aceasta i s-ar putea sparge în față! Știm cum se fac caietele de sarcini, șitim cum se ‘surfilează’ plicurile cu ofertele depuse și șitim cum sunt depunctați adevărații câștigători în folosul travestiților învingători. Este bine de șitiut că firma Protectchim nu a aderat niciodată la practica peșcheșurilor oferite și, de aceea, a fost mai mereu depunctată din motive aiurea și prefabricate fapt care a determinat conducerea ei să depună contestații de fiecare dată când era depunctată suspicionant. Firma Protectchim nu este campioana reclamațiilor, după cum zic corupții și ea nu își cere altceva decât ceea ce consideră că merită, jucându- și soarta până la capăt. Exprimarea este convingerea noastră, după zeci de ore de studiat dosare de licitații, materialele documentare depuse în fiecare caz în parte contestat, declarații etc.

Căminul de bătrâni

În luna martie a acestui an, SC Protectchim SRL a fost invitată de Autoritatea contractantă ‘Municipiul Rm. Vâlcea’ să participe la o licitație denumită (atenție la denumire!): ‘Execuție lucrări și Servicii de elaborare Proiect tehnic și detalii de Execuție pentru obiectivul de investiții”Cămin de bătrâni Corp A transformare în locuințe sociale”‘. În poza cu care ne ilustrăm articolul se poate vedea că ansamblul vizat a fost deja proiectat, iar starea sa fizică nu mai presupune prea multe operațiuni. Înscrisă pe SEAP, investiția a fost punctată spre adjudecare de cinci firme, printre care și Protectchim. După depunerea ofertelor, comisia de evaluare a organizat cinci șiedințe intermediare de analiză, ocazie cu care s-au întocmit documentele corespunzătoare și, apoi, s-a finalizat raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, rezultatul fiind transmis tuturor ofertanților participanți. Urmare unor aprecieri cu totul originale, comisia de evaluare a respins oferta ‘Protectchim’ ca fiind inacceptabilă, menționând că ‘în urma analizării justificării prețului ofertat neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi executat (prețul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puțin de 70% din valoarea estimată a contractului) solicitată de autoritatea contractuală’ dosarul a fost respins. Argumentele în favoarea gândirii ofertantului, cu respectarea normelor tehnice și prevederile legale, nu au fost în măsură să convingă autoritatea contractantă, astfel că, de și Protectchim a avut prețul cel mai mic demonstrat, a pierdut licitația. Și a câștigat-o o firmă care pare că are abonament la licitațiile lucrărilor municipiului Rm. Vâlcea, firmă care a lucrat cu toți primarii de până acum, ceea ce stârnește suspiciuni și vii nemulțumiri. Și ca să puteți trage singuri concluzia care este diferența între oferta ‘Protectchim’ și cea a câștigătoarei ‘Ralunic’, faceți, vă rog, diferența dintre 38 miliarde lei (vechi) PROTETCHIM și 53,42 miliarde lei (vechi) RALUNIC. Ne exprimăm părerea că dacă se va constata TEHNIC că oferta cu prețul cel mai mic este competitivă în realizarea obiectivului dorit de autoritatea contractantă ( și noi credem în asta!), este cazul sesizării DNA, pentru că diferența de 15,4 miliarde lei vechi ascunde interese multiple, imobilul, la stadiul la care se află acum, fiind deja proiectat și plătit altei firme, ridicat până la nivelul I, necesitând doar retușuri la infrastructură, ridicări de ziduri, montaj geamuri și balcoane, acestea fiind ușor realizabile cu suma oferită de Protectchim. Legat de constatările noastre, viceprimarul Râmnicului ec. Ion Matei, ne-a declarat: ‘Nu șitiu prea multe despre această licitație. Eram în spital când s-a făcut licitația. Vă invit să așteptăm hotărârea celor de la ANRMAP, privind contestația, comisiile de licitație nemaiavând mare importanță în astfel de cazuri’. La rândul său, inginerul Nicolae Enache directorul ‘Protetchim’ a adăugat: ‘Sigur, numai ANRMAP-ul poate limpezi situația. Am folosit calea legală a sesizării, în demersul nostru, arătându-ne nemulțumirea și surprinderea că ni s-a refuzat oferta, făcând economii ofertantului, mai ales că investiția se plătește din bugetul primăriei. Afirmațiile cu ‘proasta execuție ¦ etc.’ ¦ le cunoaștem, bârfe, căci nimeni nu ne-a reproșat nimic până acum că nu am făcut muncă de calitate. În acest caz mai este ceva. După reclamația făcută de noi, Consiliul Național de Soluționarea Contestațiilor a cerut documentația licitației și ea trebuia trimisă în 5 zile. Numai că s-a tras de timp și de-abia după 15 zile s-au conformat. Oare au completat documentația, pentru a justifica atribuirea licitației? Nu șitiu? – întreb doar!’ Încheiem investigația noastră cu nedumerirea că suma cu care s-a câștigat licitația este mult prea mare (53,42 miliarde lei (vechi)) față de realitatea existenței proiectului proiect deja făcut de altă firmă și plătit – și existenței fizice a unei structuri de beton, în aceste condiții fiind necesare doar lucrări de zidărie de BCA, montat acoperiș și făcut finisări interior – exterior. În cererea sa de ofertă, câștigătorul ‘Ralunic’ a prezentat o documentație și o apreciere valorică, începând cu proiectarea, ca și cum clădirea nu ar exista. Dar ea există! Priviți-o în fotografie!

¢ ROMEO POPESCU