Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primarul din Berbeşti măsluieşte licitaţiile

La începutul lunii martie, primăria localităţii Berbeşti a organizat o licitaţie publică privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare. Prin respectarea criteriilor de înscriere, firmele SC VIMBO COM SRL şi SC Gospodărire locală Berbeşti SRL au fost admise în competiţie. După depunerea ofertelor tehnico-economice s-a trecut la etapa evaluării acestora, o comisie alcătuită din 7 membri, trebuind să se pronunţe. Este evident că în astfel de situaţii comisia de evaluare trebuie să fie alcătuită din specialişti în domeniu, dar studiind documentele licitaţiei – şi în special „Raportul de evaluare” – se constată cu uşurinţă că niciunul dintre evaluatori nu are habar de problema gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, la evaluare dându-şi şi ei cu presupusul, ca în piaţă. Aflând ce se ascunde în spatele competiţiei desfăşurate şi cine va fi câştigătorul – stabilit anticipat – inginerul Ion Milorad Cumpănăşoiu – membru evaluator stabilit prin decizia primarului, nu s-a prezentat la evaluare şi a fost înlocuit cu un protejat al primarului Vintilă Chelcea interesat de impunerea câştigătorului Ion Iordache. La data de 25 martie a.c., primăria a făcut cunoscut câştigătorul, acesta fiind… Ion Iordache de la SC Gospodărie Locală Berbeşti SRL, cu punctajul cel mai mare. Comisia de evaluare alcătuită dintr-un viceprimar, inspector achiziţii publice, inspector contabilitate, inspector urbanism, inspector agricol, inspector taxe şi impozite şi un consilier local, a depunctat societatea comercială VAMIBO COM SRL, comiţând grave încălcări legislative. Deşi la primărie funcţionează o Direcţie cu activitate în domeniul prestării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare şi cu sarcini exprese în întocmirea documentaţiei de atribuirea delegării de gestiune a acestor servicii, documentaţia a fost întocmită de viceprimarul Dumitru Gioga, care nu ocupă niciun fel de funcţie specializată în cadrul Direcţiei ce administrează sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare. Este numai un țuțăr, manipulat de Vintilă Chelcea. Astfel spus, este un prieten de-al primarului şi un protector pentru administratorul firmei impuse drept câştigător. Întocmirea documentaţiei de către Direcţia amintită, ar fi dus la împiedicarea SC Gospodărirea Locală Berbeşti SRL să mai participe la procedurile de atribuirea contractului deoarece directorul Direcţiei din cadrul Primăriei care administrează serviciul public menţionat şi administratorul licitatorului SC Gospodărirea Locală SRL este unul şi acelaşi şi anume Ion Iordache. Ca să nu bată la ochi, documentaţia întocmită de Ion Iordache i-a fost „pasată” viceprimarului Dumitru Gioga, care şi-a pus numai semnătura. (Va urma)