Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Curtea de Conturi a descoperit nereguli majore la Primăria Voicești

¢ Lipsă de profesionalism și haos

CONTROL. Un raport al Curții de Conturi a scos la iveală grave deficiențe legate de legalitatea actelor administrative emise, dar și de modul în care au fost cheltuiți banii publici. În plus, au fost sesizate și o serie de nereguli în ceea ce privește întocmire unei evidențe a mijloacelor fixe, investițiilor în curs, obiectelor de inventar, creanțelor de încasat, furnizorilor, debitorilor, precum și a creditorilor.

La Primăria Voicești, condusă de social-democratul Florinel Vătafu, domnește haosul. Cel puțin asta reiese dintr-un control al Curții de Conturi, în urma căruia au fost constatate mai multe nereguli, unele dintre ele destul de grave. Astfel, aflăm că angajații instituției nu au întocmit graficul de circulație a documentelor justificative, notele de recepție pentru bunurile achiziționate, bonuri de consum sau rapoarte de lucrări pentru bunurile consumate, iar  foile de parcurs aferente parcului auto nu au fost completate la rubrica kilometri de la bord. În urmă cu doi ani, angajații Primăriei Voicești au plătit suma de 7.700 lei, societății Maryo Construct SRL, pentru lucrări de amenajare a bazei sportive din localitate, însă, potrivit raportului Curții, instituția nu a respectat destinația surselor de finanțare, deoarece banii ar fi trebuit cheltuiți pentru un alt obiectiv. ‘Entitatea auditată nu a organizat activitatea de audit intern și nu a prevăzut în organigramă acest post, de și în ultimii trei ani consecutivi instituția verificată a derulat un buget anual mai mare de 100.000 euro.  În urma verificării modului de urmărire și încasare a impozitelor și taxelor locale, au fost constatate următoarele deficiențe: nu s-a organizat compartiment de specialitate și nu s-a prevăzut în organigramă un asemenea post, lipsa procedurilor de executare silită pentru toate pozițiile de debit, din 1072 roluri, 667 roluri prezintă  debite neîncasate, în sumă totală de 16.883 lei, neinventarierea contribuabililor din comună și a materiei impozabile deținute de aceștia, neluarea măsurilor prevăzute de lege privind depunerea de către toți contribuabilii de declarații de impunere, nefiind identificată nicio declarație depusă de contribuabili persoane juridice, nestabilirea niciunei proceduri de control intern în ceea ce privește activitatea de constatare, înregistrare, urmărire și încasare a impozitelor și taxelor locale, neluarea măsurilor prevăzute de lege privind întocmirea Registrului de rol nominal unic, necunoscându-se elementele de identificare a contribuabililor și a materiei impozabile deținute de acestea, precum și lipsa dosarelor fiscale pentru contribuabilii persoane juridice’, se scrie în controlul Curții de Conturi.

Cadouri de 8 Martie din bani publici

Mai mult decât atât, s-a constatat că bilanțul contabil nu reflectă realitatea, deoarece a fost întocmit fără să existe balanță de verificare contabilă întocmită. Trebuie spus că o serie de drepturi salariale au fost acordate fără temei legal. Spre exemplu, cu ocazia zilei de 8 Martie primăria a achitat prin casieria proprie produse alimentare, băuturi alcoolice, nealcoolice și flori în sumă de 1.619 lei. ‘În urma verificării modului de stabilire și încasare a veniturilor bugetului local din impozit clădiri și teren datorat de persoanele juridice s-a constatat că instituția nu a stabilit și încasat, în toate cazurile, impozitul datorat de contribuabili și anume: nu s-a procedat la stabilirea și încasarea taxei  pe clădiri și taxei pe teren datorată de SC M. Cristofor SRL pentru spațiile închiriate în grajdurile și lăptăria, în suprafață de 784,57 mp și terenul aferent acestora, în suprafață de 2.450 mp, din fosta fermă a Cooperativei Agricole de Producție (CAP) Voicești, în baza contractului de închiriere nr. 63/11.01.2007, și nici la stabilirea și încasarea taxei  pe clădiri datorată de SC Nicarox SRL pentru spațiul concesionat în suprafață de 15 mp din clădirea din cadrul fostei ferme CAP Voicești, în baza contractului de concesiune din 16.04.2006’, se mai arată în raport.

Curtea de Conturi a transmis Primăriei Voicești să stabilească persoanelor răspunzătoare pentru prejudiciul creat, în sumă de 1.619,33 lei, reprezentând plată nelegală efectuată cu ocazia zilei de 8 Martie și recuperarea acesteia, precum și a celor care au permis decontarea nelegală de către societatea IRI Company a serviciilor de alimentație publică, precum și  reevaluarea spațiilor închiriate și concesionate și a terenului închiriat, calcularea și  recuperarea impozitului pe clădiri și teren și majorările aferente până la data încasării de la SC M. Cristofor și SC Nicarox SRL. Legea spune că ‘nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, conform prevederilor 128 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare’.

OLIVIA PÎRVU-CÎRCIU