Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primăria Berislăvești, în sprijinul locuitorilor pentru autorecenzare

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 19/2020 , privind organizarea şi desfăşurarea Recensâmăntului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021, cu modificările şi completărilor ulterioare precum şi H.G. nr. 145/2022, vă informăm că în perioada 14 martie 2022-15 mai 2022 se va realiza prima etapă a recensământului, respectiv Autorecenzarea asistată , prin autorecenzarea on-line.

Autorecenzarea asistată reprezintă acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor cuprinse în programul de observare al recensământului este efectuată de către persoana însăşi, cu sprijinul unui recenzor.
Au fost stabilite următoarele locaţii pentru realizarea autorecenzării:

1.-Sala de şedinţe a Consiliului local Berislăveşti, în cadrul Primăriei Comunei Berislăveşti, recenzor Iorga Ana- telefon: 0756204626.
2.-Căminul Cultural Scăueni, satul Scăueni, Comuna Berislăveşti, recenzor: Mitu Maria Raluca-telefon :0749 789080.
Programul de lucru este de la 8:00 Ia 22:00, inclusiv sâmbăta şi duminica.