Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: hotweek.ro

Unitatea Militară 02569 din Râmnicu Vâlcea angajează civili

Foto: hotweek.roUnitatea Militară 02569 Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (iulie 2016 – 31 decembrie 2017) a funcților contractuale de execuție, temporar vacante, de economist, grad II – personal civil contractual şi referent de specialitate, gradul III (2 posturi) – personal civil contractual.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de economist, grad II sunt: studii superioare de lungă durată sau studii de licenţă (ciclul I Bologna), în domeniul ştiinţe economice; vechime de minimum 6 luni în specialitatea studiilor.

De asemenea, pentru ocuparea funcţiei de referent de specialitate, gradul III, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare de lungă durată sau studii de licenţă (ciclul I Bologna); vechime de minimum 6 luni în funcţii cu studii superioare în domeniul resurse umane sau economic.

Concursul pentru postul de economist se va organiza astfel: 30 mai 2016, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor; 7 iunie 2016, ora 11.00: proba scrisă; 13 iunie 2016, ora 11.00: proba interviu.

Pentru posturile de referent de specialitate, concursul se va organiza astfel: 30 mai 2016, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor; 9 iunie 2016, ora 11.00: proba scrisă; 16 iunie 2016, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare 02569 Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, str. Mr. V. Popescu nr. 8 sau la telefon: 0250/733.985, interior 112.