Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Se licitează din nou spațiul medical de la Bălcești

Primăria orașului Bălcești, cu sediul în orașul Bălcești, strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 1, județul Vâlcea, anunță reluarea în data de 21 februarie 2019, ora 11.00, a licitației publice pentru închirierea următorului spațiu medical pentru desfășurarea de activități medicale, localizate în cadrul Policlinicii Bălcești:
– Spațiu medical etaj aflat în domeniul public al localității, situat în cadrul Policlinicii orașului Bălcești (o încăpere în suprafață de 14,41 m.p. conform documentație cadastrală)
Prețul de pornire la licitație este de 2 euro/mp/lună, conform HCL 82/28.11.2018.
Data limită de depunere a ofertelor este de 21 februarie 2019, ora 9.00.
Licitația publică se reia urmare a amânării licitației publice organizate în data de 15 februarie 2019, deoarece nu au fost prezenți 2 ofertanți pentru închirierea spațiului medical.
Licitația va avea loc la sediul Primăriei Orașului Bălcești, sala de ședințe, parter.
Relații suplimentare privind procurarea documentației și condițiile de participare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Bălcești sau la telefon 0250/840.352.