Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Şcoala Gimnazială „Achim Popescu” din Păuşeşti-Măglaşi este în curs de modernizare

Comuna Păuşeşti-Măglaşi este condusă de un primar destoinic. Prin multă muncă şi voinţă, primarul comunei Păuşeşti-Măglaşi, Alexandru Dediu a realizat numeroase investiţii în folosul comunităţii locale. Acordând o importanţă deosebită învăţământului, după ce a fost finalizat un nou local de grădiniţă cu program prelungit în Păuşeşti-Măglaşi, primarul Alexandru Dediu a demarat lucrările de reabilitare şi modernizare a Şcolii Gimnaziale „Achim Popescu”. La acest obiectiv se va schimba acoperişul şcolii, se va termoizola pereţii, se va schimba tâmplăria şi i se vor moderniza interioarele. De acest proiect va beneficia cei 208 copii care învaţă la această şcoală, dintre care 61 aparţin unor grupuri de populaţie dezavantajate.

Proiectul are o valoare totală de 654.133,56 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 489.154,02 lei, iar contribuţia beneficiarului de 90.167, 75 lei.