Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

SCANDAL între Consiliul Judeţean Vâlcea şi primarul comunei Fârtăţeşti

Având în vedere acuzaţiile apărute în mass-media în ultima vreme, făcute de primarul comunei Fârtăţeşti, Nicolae Voicescu, prin care arată cu degetul spre Consiliul Judeţean Vâlcea, preşedintele Gheorghe Păsat a luat atitudine şi explică printr-un drept la replică nemulţumirile primarului:

„Consiliul Judeţean Vâlcea a luat act de poziţia exprimată în mass-media de primarul comunei Fârtăţeşti, Voicescu Nicolae, referitor la cofinanţările proiectelor cu finanţare din fonduri externe şi, faţă de afirmaţiile neadevărate, ce denotă necunoaşterea actelor normative care guvernează relaţiile între o unitate administrative-teritorială şi instituţiile aflate în orice tip de raport cu aceasta, pentru o bună şi corectă informare a opiniei publice, precizăm:

În conformitate cu dispoziţiile art.8 din Legea Bugetului de Stat pentru anul 2015 – 186/2014, anul acesta, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. 2-5 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, se stabilesc limite de venituri proprii, pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), luându-se în calcul veniturile proprii realizate în anul 2013.

Unităţile administrativ-teritoriale care nu realizează venituri proprii până la nivelul acestor limite, primesc sume de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit, încasate la nivelul fiecărui judeţ şi din sumele din TVA care se repartizează prin decizie a şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice potrivit următoarelor criterii: numărul locuitorilor unităţii administrativ-teritorială (55%); suprafaţa din intravilanul localităţii (15%), gradul de colectare a impozitelor şi taxelor locale (15%), cofinanţare la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (15%).

Ca urmare a acestor dispoziţii, în anul 2015, sumele reprezentând cofinanţările la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile au fost primite de unităţile administrativ-teritoriale în baza criteriilor prevăzute în Lege, ele nefiind repartizate de Consiliul Judeţean Vâlcea, aşa cum s-a procedat în anii precedenţi.

Pentru a veni în sprijinul unităţilor administrativ-teritoriale care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru asigurarea contribuţiei locale la susţinerea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, Consiliul Judeţean Vâlcea a indicat posibilitatea contractării unui împrumut de la Ministerul Finanţelor Publice, din venituri din privatizare, înregistrate în contul general al Trezoreriei Statului, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.2/2015.

Aceste credite se pot acorda pentru: asigurarea prefinanţării şi & sau cofinanţării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile; finanţarea corecţiilor financiare aplicate proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile; asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate prin programele naţionale.

Ţinând cont de cele arătate mai sus, vicepreşedintele cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Gheorghe Păsat îşi exprimă îngrijorarea faţă de pericolul în care se află comunităţile conduse de edili ale căror preocupări nu au nicio legătură cu adaptarea acţiunilor unităţilor administrativ-teritoriale la legislaţia actuală. În felul acesta, fiind limitate în timp, se pot pierde finanţările externe extrem de necesare localităţilor judeţului Vâlcea. Lipsa de perfomanţă administrativă şi neprofesionalismul reprezintă elemente grave, care pot îndepărta o comunitate de componentele unei vieţi civilizate, aşa cum merită toţi cei care plătesc taxe şi impozite.

Consiliul Judeţean Vâlcea, prin direcţiile de resort, este la dispoziţia oricăror persoane implicate în treburile administrative ale localităţilor pentru consiliere şi informare cu privire la apariţia actelor normative şi modificărilor legislative.

De asemenea, Consiliul Judeţean Vâlcea îşi exprimă dezamăgirea faţă de modul de exprimare suburban şi dezonorant al domnului Voicescu Nicolae, devenit în mod evident obicei-reflex şi recomandă acestuia să se comporte aşa cum o cere nivelul funcţiei la care a ajuns, cea de Primar. Invectivele şi jargoanele nu sunt calităţi ale unei societăţi aflată în progres”.