Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: facebook/ Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

SANCŢIUNI DRASTICE pentru administraţiile de bloc dacă nu au un DOCUMENT. VEZI CARE!

Foto: facebook/ Primăria Municipiului Râmnicu VâlceaConform legii 10/1995 privind calitatea construcţiilor, administraţiile de bloc riscă amenzi între 5.000 şi 10.000 lei, dacă nu deţin, nu au completată sau nu păstrează cartea tehnică a clădirii.

Specialiştii în domeniu afirmă că, pe lângă aspectul obligatoriu al deţinerii documentului, cartea tehnică aduce după sine foarte multe drepturi şi beneficii pentru proprietarii de imobile, cum ar fi: posibilitatea asigurării locuinţei, reabilitarea termică, scoaterea în evidenţă a aspectelor pozitive ale calităţii construcţiei, oferirea unei imagini mult mai clare persoanelor care doresc să achiziţioneze un imobil, luarea la cunoştinţă a modificărilor de structura suferite în timp de clădire etc.

Administratorii de bloc și utilizatorii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:
– efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnica a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;
– păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia, la înstrăinarea construcţiei, noului proprietar;
– asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din cartea tehnica şi reglementarilor tehnice;
– efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii;
– asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale;
– asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.