Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

PROIECTE, în anumite stadii de implementare, de aproximativ 4.000.000 euro, la DĂEȘTI

În ciuda tensiunilor la nivel naţional, cu privire la absorbţia fondurilor europene, Primăria comunei Dăești, judeţul Vâlcea a depus proiecte pe majoritatea măsurilor lansate şi depuse la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 Sud-Vest Craiova (CRFIR), centru de care aparţine judeţul Vâlcea şi anume:
– Proiect „Modernizare şi dotare Grădiniţa Fedeleșoiu, comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea”-valoare 133. 463 EURO;
– Proiect „Modernizare drumuri comunale DC 17, DC 18 şi DC 19 în comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea” – valoare 996.627 EURO;
– Proiect ,,Modernizare şi dotare Cămin Cultural Sinbotin” – valoare 281.236 EURO;
– Proiect ,,Extindere infrastructură de apă şi apă uzată” – valoare 1.530.333 EURO;
– Proiect ,,Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Generală cu clasele I-IV com. Dăeşti, sat Sinbotin, jud. Vâlcea” – valoare 208.962,42 euro;
– Proiect ,,Modernizare teren de sport Valea Albă, comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea” – valoare 134.218 EURO.

În cursul săptămânii viitoare vom depune pe PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL(POR), Proiectul ”Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-IV Sinbotin” – valoare 250.000 EURO, pe fonduri europene.

De asemenea, se află în desfăşurare alte două proiecte pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală PNDL care sunt cu finanţare de la Guvernul României astfel:
– Proiectul ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea” – valoare 650.000 EURO;
– Proiectul ,,Reabilitare, schimbare acoperiş, mansardare parţială şi dotare Şcoala Generală cu clasele I-VIII Dăeşti” – valoare 390.058,20 euro.

Valoarea totală a proiectelor depuse, care se află în anumite stadii de implementare este de aproximativ 4.000.000 euro.

Astfel, conducerea Primăriei comunei Dăeşti îşi continua proiectele promise în folosul comunităţii şi cetăţenilor.

”Pe această cale mulţumim echipei de implementare din cadrul Primăriei comunei Dăeşti precum şi Consiliului Local al comunei Dăeşti” ne transmite printr-un comunicat de presă conducerea Primăriei Dăești.