Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primarul Romeo Rădulescu, atacat în instanţă de prefectul Petre Ungureanu

Ajutorul de hrană pentru poliţiştii locali a devenit subiect de gâlceavă între prefectul Petre Ungureanu şi colegul său de partid primarul Romeo Rădulescu. Edilul Râmnicului a alocat câte 350 de lei pentru fiecare poliţist comunitar aflat în slujba cetăţeanului, prin Hotărâre de Consiliu Local, dar reprezentantul Guvernului în teritoriu a atacat-o în instanţa de contencios administrativ ca fiind ilegală, cu toate că în alte cauze cu adevărat ilegale a preferat să închidă ochii.

Cu două luni în urmă, mai exact la finele lunii mai, primarul Romeo Rădulescu s-a gândit să facă o faptă bună şi să aloce fiecărui poliţist local un ajutor de hrană lunar în cuantum de 350 de lei, o faptă pedepsită de prefectul Petre Ungureanu cu un proces în instanţa de contencios administrativ. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a decretat ilegală  respectiva  hotărâre pe motiv că doar aparatul central poate beneficia de acest ajutor de hrană. Toţi consilierii locali, inclusiv colegii de partid ai prefectului, au fost de acord cu proiectul primarului, doar prefectul nu, chiar dacă Guvernul a tăiat 30% din salariile bugetarilor.

,,Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la 31 mai 2011, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcţie ; Luând în discuţie Raportul nr.1827 din 5.05.2011, întocmit de Poliţia Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea, prin care se propune acordarea lunară a normei de hrană, în cuantum de 350 lei/persoană, întregului personal al Poliţiei Locale, începând cu data de 1 iunie 2011; cheltuielile cu această normă de hrană sunt prevăzute în bugetul Poliţiei Locale pentru anul 2011 ;

Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de buget-finanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.33/2011 s-a aprobat, în temeiul prevederilor Legii nr.155/2010, înfiinţarea serviciului public “Poliţia locală Râmnicu Vâlcea”, ca instituţie de interes local cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, prin reorganizarea Poliţiei Comunitare Râmnicu Vâlcea;

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 65/2003, care reglementează acordarea normei de hrană, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 196/2005 de aprobare a Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, potrivit căreia, poliţia locală face parte din structura forţelor de ordine şi siguranţă publică complementare;

În baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenţi, hotărăşte ca începând cu data de 1 iunie 2011 se acordă norma de hrană, în cuantum de 350 lei/lună/persoană, întregului personal al Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.”

Acţiunea prefectului a fost considerată un exces de zel inutil chiar şi de consilierii Opoziţiei,  în condiţiile în care prefectul a acoperit cazurile cele mai grave, multe vizând incompatibilitatea unor consilieri PDL.

Primarul Romeo Rădulescu a declarat că nu se va război cu prefectul, ci va aştepta apariţia unei noi legi care permite acordarea acestui ajutor.

,,Da, Prefectura a considerat ilegală Hotărârea Consiliului Local nr.153 din 31 mai 2011. Nu vom face nimic, îl lăsăm să ne atace în contencios şi aşteptăm liniştiţi apariţia legii care ne permite să acordăm ajutorul de hrană. Am înţeles că trebuie să apară în toamna acestui an, este doar o chestiune de timp”, a precizat primarul.

DANA NEDESCU