Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primarul Nedelcu modernizează Liceul Tehnologic Brătianu din Drăgășani

Cristian Nedelcu, primarul municipiului Drăgăşani, va moderniza Liceul Tehnologic Brătianu cu finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. În această perioadă, edilul PSD achiziţionează serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor.

În data de 12 noiembrie 2018, a fost semnat un contract de finanțare in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 10- Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, Prioritatea de Investitii 10.2- Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Proiectul cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii de învățământ la Liceul Tehnologic Brătianu-Municipiul Drăgășani”, al cărui beneficiar este Municipiul Dragasani are o valoare totală de 3.855.844,19 lei din care finanțarea nerambursabila este de 3.778.727,31 lei (811.320,95 euro).

Principalele lucrări care se vor executa în implementarea proiectului, sunt următoarele :
Reabilitarea, modernizarea, recompartimentarea interioara pentru corpul C- Cantina si corpul B- Sali de cursuri, prin:
• înlocuirea hidroizolației la fundații si soclu
• refacerea, trotuarului perimetral
• izolarea termica a pereților exteriori perimetrali si a soclului prin anvelopare cu termosistem
• reparatii locale sau înlocuire șarpanta daca este cazul (conform expertizei tehnice)
• ignifugarea si tratarea împotriva microorganismelor a elementelor din lemn care compun șarpanta
• termoizolarea podului si a planseului de paste subsol
• înlocuirea invelitoarei si a sistemului de preluare a apelor pluviale de la nivelul acoperisului;
• refacerea finisajelor interioare (tavane, pereti, pardoseli);
• refacerea instalatiilor interioare (termice, electrice, sanitare);
• înlocuirea tamplariei interioare si exterioare;
• dotarea cu toate elementele necesare desfasurarii activitatii didactice (echipamente, materiale, mobilier, etc);
• montarea unui sistem de ridicare pentru persoanele cu dizabilitati.
• Dotarea laboratoarelor

Acest contract este primul semnat la nivelul regiunii in cadrul priorității de investiții care vizează investiții in infrastructura educațională pentru învățământul profesional si tehnic.