Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primarii iau „la mişto” Legea liberului acces la informaţii

HAOS. În primul semestru al anului în curs, Prefectura Vâlcea a verificat 24.431 de acte administrative, 2.661 de hotărâri adoptate de consiliile locale, 21.684 de dispoziţii emise de primari, precum şi 86 de hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean. Trebuie menţionat că 9 acţiuni au fost promovate la instanţa de contencios, dându-se cinci soluţii favorabile prefectului, iar patru fiind în curs de soluţionare. În 18 dintre comunele verificate (Goleşti, Călimăneşti, Sălătrucel, Runcu, Roşiile, Vaideeni, Tetoiu, Livezi, Lăcusteni, Măldăreşti, Măciuca, Mateeşti, Fârtăţeşti, Bălceşti, Prundeni, Ştefăneşti, Stăneşti,Slătioara) s-au descoperit întârzieri în comunicarea actelor administrative. Astfel, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale au fost atenţionaţi cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare, dar şi cu privire la modul de redactare a actelor. „Refuzul unor autorităţi deliberative locale de a constata încetarea de drept a mandatelor unor consilieri locali ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe a cărui listă a candidat. În aceste cazuri, deşi au fost notificate autorităţile deliberative, în sensul adoptării unor hotărâri privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, potrivit art.9 lit.h indice 1 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, s-a ajuns la situaţia formulării la instanţa de contencios administrativ a unor acţiuni pe obligaţia de a face, pentru consiliile locale din localităţile Ştefăneşti şi Mateeşti. În cazul Consiliului local Şuşani, s-a adoptat două hotărâri în care s-a luat act de pierderea drepturilor electorale şi nu de încetarea de drept a mandatelor de consilieri”, suntem informaţi de Prefectura Vâlcea. Amintim că la primăriile Scundu, Amărăşti şi Dăeşti nu au fost reactualizate statutele unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, în câteva instituţii nu au fost respectate dispoziţiile legale privind funcţionarea arhivei la primării, „în sensul că fie nu este aprobat nomenclatorul arhivistic, fie nu este desemnată persoana responsabilă cu arhiva sau nu există un registru de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor din unitatea arhivistică”. În plus, la unele primării nu este desemnată persoana responsabilă cu Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public. „Dosarele de şedinţă ale consiliului local nu sunt constituite potrivit dispoziţiilor Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: procesele verbale de şedinţă în original nu se păstrează în aceste dosare, nu se numerotează şi sigilează dosarele şi nu se semnează de preşedinte şi secretar etc., ca de exemplu la Primăria Goleşti. Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale nu verifică cu regularitate modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol şi nu au fost constituite dosare profesionale ale funcţionarilor publici”, susţin cei de la Prefectură. OLIVIA PÎRVU-CÎRCI