Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

PRIMĂRIA RÂMNICULUI: A început campania de acordare a tichetelor pentru grădiniţe

De la 1 martie a.c. a început campania de acordare a stimulentului educaţional sub forma tichetelor pentru grădiniţă în valoare de 50 lei/lună, pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

De stimulentele educaţionale beneficiază copiilor din familii defavorizate care îndeplinesc următoarele criterii: vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent – copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani; vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar; venitul lunar pe membru de familie să fie de până la 284 lei.

Stimulentul educaţional se acordă sub forma tichetelor sociale, începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe baza unei cereri – declaraţie pe propria răspundere, depusă de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal al copilului.

Acordarea tichetelor sociale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor. Astfel, copiii vor trebuie să fie prezenţi zilnic la grădiniţă, cu excepţia absenţelor motivate în baza scutirilor medicale corespunzătoare perioadei în care copiii au lipsit sau în baza unei învoiri (cei mici pot fi învoiţi de părinţi maximum trei zile pe lună, în baza unei cereri-tip depusă la grădiniţă). Pentru a primi tichetele sociale, absenţele copiilor, fie ele si motivate, nu trebuie să depăşească 50% din totalul zilelor de grădiniţă.

Pentru asigurarea legalității acordării tichetului social, titularul acestuia are obligația de a anunța orice modificare în componența familiei sau a veniturilor acesteia în termen de maxim 15 zile de la producerea acesteia.

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă, se depun la DIRECŢIA DE PROTECŢIE SOCIALĂ RM. VÂLCEA – str. Matei Basarab, nr.28, bl.113, parter, până la data de 30 aprilie 2016 pentru anul şcolar 2015-2016, iar pentru anul şcolar 2016-2017 până la data de 20 decembrie 2016.

De asemenea, cererile sunt disponibile tot la sediul Direcţiei de Protecţie Socială Râmnicu Vâlcea, dar şi pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea la secţiunea Info Publice – Cereri şi Formulare – DPS RM. VÂLCEA. Informaţii suplimentare se pot obţinute la telefon: 0250/741.088.