Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

PRIMĂRIA RÂMNICU VÂLCEA: Şedinţă ordinară

Consilierii locali din Râmnicu Vâlcea se vor întâlni într-o nouă ședință ordinată de CL, programată să se desfășoare în data de 27 iulie 2016, la orele 13:00. Aleșii trebuie să dezbată mai multe puncte de pe ordinea de zi, Executivul condus de primarul Mircia Gutău propunând spre votare mai multe solicitări necesare bunei desfășurări a activității Primăriei, dar și a instituțiilor și societăților din subordine.

Iată care este ordinea de zi:

1. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2016.

2. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2016.

3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei pentru Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare (UD) la data de 30.06.2016

4. Raport şi proiect de hotărâre efectuarea unor plăţi din bugetul local.

5. Raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unei plăţi din bugetul local pentru premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de Bacalaureat 2016, desfăşurat în unităţile de învăţământ din municipiul Râmnicu Vâlcea.

6. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Spania (Barcelona şi Valencia).

7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe semestrul I al anului 2016.

8. .Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii.

9. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.357/205/2008.

10. Raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil – teren cu destinaţia de drum public.

11. Raport şi proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren situat în Parcul Industrial.

12. Raport şi proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de achiziţie a unui imobil construcţie si teren. 

13. Raport şi proiect de hotărâre privind demararea unor măsuri şi acţiuni pentru dezvoltarea municipiului în perioada 2016 – 2020.

14. Raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

15. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de mandat pentru reprezentanţii municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea PIEŢE PREST S.A.

16. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de mandat pentru reprezentanţii municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea ETA S.A.

17. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de mandat pentru reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea APAVIL S.A.

18. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de mandat pentru reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul de Afaceri FLANDRA.

19. Raport şi proiect de hotărâre privind accesul gratuit al tuturor persoanelor, după ora 18,00 la Baza de Agrement Ostroveni.

20. Raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea in Adunarea Generala a Asociaţiei “Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea”.

21. Raport şi proiect de hotărâre privind reorganizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 2011.

22. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea art.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2013 şi a art.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.327/2013 prin care s-a actualizat componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a secretariatul tehnic.

23. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă «Construire locuinţe, regim de înălţime P+1E, max.2E, str. Viilor nr.38A, 40A şi 40B», investitori Ticu Gneorghe şi Manea Constantin.

24. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu «Construire centru logistic (P înalt+1 E parţial) şi împrejmuire teren, Calea Bucureşti nr.47B (fost nr.53B)», investitori Dicu Laurenţiu-Dumitru şi Dicu lonela-Elvira.

25. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobare PUD “Construire locuinţă D+P+1E, str. Rapsodiei nr.2A”, investitor Gerlach Mihai – Eduard.

26. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobare PUD “Construire locuinţă individuală, strada Tudor Vladimirescu nr.20A“, investitori Nicolae Bogdan Eugen şi Nicolae Magdalena Daniela.

27. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea/modificarea unor suprafeţe de teren concesionate.

28. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui panou publicitar indicator şi reclamă pentru propria firmă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.44 din 27 aprilie 2001.

29. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor lucrări suplimentare în scopul intrării în legalitate.

30. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcţii aferent instituţiilor învăţământului preuniversitar de stat şi învăţământului preşcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea, urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare.

31. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.134/22 din 11 iulie 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul râmnicu Vâlcea până la sfârşitul anului şcolar 2015 – 2016. 

32. Raport şi proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav – sem. l 2016.

33. Raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local care vor face parte din Comisia pentru stabilirea preţului mediu lunar al produselor comercializate în magazinele tip “Economat“.