Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primăria Orlești ANGAJEAZĂ un educator

Primăria Comunei Orleşti, Județul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de educator (pentru activităţi destinate şcolarilor).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. (…)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
– apt din punct de vedere medical;
– să nu aibă cazier;
– nu sunt condiţii de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
14 noiembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Orleşti, Județul Vâlcea, tel. 0250.763.563.