Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primăria Bărbătești angajează un inspector asistent în cadrul Achiziţii Publice

Primăria Comunei Bărbătești, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector asistent în cadrul Achiziţii Publice.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în ştiinţe economice, juridice, administrative;
cunoştinţe IT nivel mediu;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
13 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
17 noiembrie 2017: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Bărbătești, satul Bodești nr. 37, Județul Vâlcea, telefon: 0250/864.629, e-mail:[email protected].