Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Prefectul tolerează în continuare încălcarea legii la Consiliul Judeţean Vâlcea

Au trecut patru zile de când liberalii au încălcat legea flagrant în Consiliul Judeţean Vâlcea, reuşind să-şi impună ilegal un vicepreşedinte cu atribuţii de preşedinte al instituţiei, iar prefectul de Vâlcea stă în continuare cu mâinile în sân. Dumitru Cornoiu ar trebui să vegheze asupra respectării legii în instituţiile din Vâlcea, dar, din păcate, nu face acest lucru şi pentru a demonstra ceea ce susţinem, în curând, o să dezvăluim şi alte speţe unde prefectul nu ia măsuri.
Revenind însă la controversa de la Consiliul Judeţean Vâlcea, prefectul Cornoiu susţine că nu i-a fost trimis proiectul de hotărâre de la Consiliu pentru a putea lua o decizie: „În urma articolelor apărute în presă privind verificarea legalităţii şedinţei şi a hotărârilor adoptate de către Consiliul Judeţean Vâlcea în data de 19.12.2014, Instituţia Prefectului Vâlcea nu are o comunicare a hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 115, alin. 4 şi 5, din Legea 215, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „hotărârile consiliului judeţean se comunică obligatoriu prefectului judeţului. Comunicarea actelor între autorităţile administraţiei publice locale şi prefectul judeţului se efectuează prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale”.
La solicitarea nr. 17299/2014 a Grupului de consilieri ai PSD şi a adresei nr. 17233/2014 a Consiliului Judeţean Vâlcea, semnată de vicepreşedintele Dumitru Persu, Instituţia Prefectului Vâlcea a formulat un punct de vedere cu privire la alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean.
După comunicarea actelor conform art. 115, alin. 4 şi 5, din Legea administraţiei publice locale, Instituţia Prefectului Vâlcea se va pronunţa asupra legalităţii tuturor hotărârilor adoptate”.