Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Petre Ungureanu şi Ion Cîlea se ceartă pe o palmă de pământ

PROCES. De aproape 14 ani, Consiliul Judeţean şi Prefectura Vâlcea se află în proces cu prefectura pentru terenul situat sub clădirea CJ. Mai exact, Consiliul a formulat un demers, prin care solicita Ministerului Internelor să întreprindă toate diligenţele către Guvern pentru a promova demersul instituţiei amintite, pentru transmiterea terenului aferent sediului din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Vâlcea în domeniul public al Consiliului Judeţean Vâlcea.

În chemarea în judecată a Guvernului României, formulată de preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Cîlea se arată că  prin H.G nr. 423/2011 s-a aprobat actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a imobilelor ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. „În baza acestei hotărâri, Guvernul României a inclus, fără temei legal, în suprafaţa terenului înregistrat la nr. M.F.P. 115295, cod de clasificare 8.29.15, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Tudor Vladimirescu nr. 72 (nr. 1), judeţul Vâlcea, prevăzută în Anexă, terenul în suprafaţă de 2.890,01 m.p. care se află în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea, deşi anterior adoptării acestei hotărâri suprafaţa inventariată ca aparţinând domeniului public al statului era 3.739 m.p. Apreciind nelegalitatea acestei hotărâri, am formulat plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 5918 din 24.05.2011, pe care am înaintat-o Guvernului României, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire la data de 25.05.2011. Faţă de acest răspuns, care nu justifică în niciun fel introducerea suprafeţei de teren de 2.890,01 m.p. care se află în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea, fiind aferent sediului administrativ al Consiliului Judeţean Vâlcea, în inventarul centralizat al bunurilor domeniului public al statului, ajungându-se astfel la suprafaţa totală de 6.929,01 m.p., am formulat prezenta cerere”, se arată în chemarea în judecată.

Trebuie spus că suprafaţa terenului înregistrat nu putea fi mai mare de 4.039 m.p., respectiv 3.739 m.p. reprezentând „teren aferent Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea (Corp A) şi 300 m.p. reprezentând teren aferent garajelor. Diferenţa de teren în suprafaţă de 2.890,01 m.p. reprezintă teren aferent sediului administrativ al Consiliului Judeţean Vâlcea (Corp B)”, se mai arată în document.

Vendeta

Terenul la care facem referire a fost atestat ca aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea, prin Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, iar includerea în suprafaţa totală de 6.929,01 m.p. a terenului, în suprafaţă de aproximativ 2.890 m.p., aferent sediului administrativ al Consiliului Judeţean Vâlcea, atestat ca aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea, prin Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, este nelegală. De altfel, Consiliul Judeţean Vâlcea a formulat o acţiune la Curtea de Apel Piteşti, în contradictoriu cu Guvernul României, pentru „anularea poziţiei 39 din anexa la această hotărâre, poziţie care cuprindea: subsol, parter plus 8 etaje, suprafaţă construită – 2.326 m.p., teren aferent – 7.386 m.p., garaj – 300 m.p respectiv, imobile în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Judeţean Vâlcea şi aparatul de specialitate al acestuia susţinând că, aceste bunuri imobile aparţin domeniului public de interes judeţean şi nicidecum domeniului public de interes naţional”. Curtea Supremă de Justiţie – Secţia contencios administrativ a admis recursul Consiliului Judeţean Vâlcea împotriva Sentinţei civile nr. 67/F din 22.03.1995 a Curţii de Apel Piteşti – Secţia civilă şi de contencios administrativ, s-a casat sentinţa atacată, în sensul că s-a admis acţiunea Consiliului Judeţean Vâlcea şi s-a anulat Hotărârea Guvernului. „Având în vedere Decizia n.r. 1100/1995 a Curţii Supreme de Justiţie, prin care s-a anulat poziţia 39 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994, s-a recunoscut irevocabil că, imobilele prevăzute la această poziţie sunt bunuri de interes public judeţean. În aceste condiţii, terenul în suprafaţă de 2.890,01 m.p. aferent sediului administrativ al Consiliului Judeţean Vâlcea, odată atestat ca aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea, prin Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001 nu mai putea fi inclus în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în baza unei hotărâri de Guvern din anul 2011 respectiv Hotărârea Guvernului nr. 423 prin care, de altfel, se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a imobilelor ce alcătuiesc domeniul public al statului”, aflăm din document. „Faţă de cele arătate, vă rugăm să dispuneţi anularea în parte a Hotărârii Guvernului nr. 423/2011 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 2.890,01 mp inclus, fără temei legal, în suprafaţa totală de 6.929,01 mp”, mai aflăm din chemarea în judecată.

Aşa cum era de aşteptat, prefectul Ungureanu a făcut recurs la toate soluţiile date de instanţă Consiliului Judeţean cu privire la acest litigiu, iar la finele acestei luni s-a stabilit un nou termen în acest dosar. Din surse sigure am auzit că prefectul le-ar fi spus apropiaţilor că nu vrea „să-i lase preşedintelui Ion Cîlea nicio palmă de pământ”, şi că are de gând să ducă acest război până la capăt, cu scopul de a-l câştiga.

OLIVIA PÎRVU-CÎRCIU