Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ministrul Constantin Niţă vizitează oraşul Horezu

• Alături de primarul Ilie Fârtat, ministrul delegat pentru energie va semna contractul de finanţare a proiectului „Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative a consumatorilor instituţii publice şi iluminat public din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea”.

MAGDA POPESCU

magda.popescu@voceavalcii.ro

Vizită ministerială la Horezu, la începutul acestei săptămâni. Marţi, 24 septembrie a.c., la Primăria Horezu este aşteptat ministrul delegat pentru energie, Constantin Niţă, care, alături de primarul Ilie Fârtat, va semna contractul de finanţare a proiectului „Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative a consumatorilor instituţii publice şi iluminat public din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea”. Proiectul este unul extrem de important, urmându-se a se realiza o centrală de panouri fotovoltaice – instalată pe un teren în suprafaţă de 35.000 mp şi formată dintr-un număr de 3636  panouri fotovoltaice. Centrala va avea o putere instalată de 0,982 MW şi are menirea de a produce energia electrică care să compenseze energia electrică consumată de autoritatea publică locală a oraşului Horezu. Proiectul este realizat prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice, Domeniul Major de Intervenţie 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi. Proiectul are o valoare totală de 18.160.391,11 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă reprezentând 17.866.814, 41 lei, iar contribuţia solicitantului 293.576, 70 lei, şi se va derula pe o perioadă de 15 luni. „Energia electrică produsă după finalizarea acestui proiect va asigura consumul de energie electrică pentru instituţiile publice şi iluminatul public de pe raza oraşului Horezu, ceea ce va degreva bugetul local de cheltuieli în acest domeniu, sumele economisite putând fi direcţionate pentru investiţii în infrastructura oraşului” – susţine primarul Ilie Fârtat.