Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Lucrări executate de APAVIL în VÂLCEA

SC APAVIL SA a desfăşurat şi în săptămâna 9 – 13 februarie, o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII REZOLVATE. Au fost remediate 2 avarii la reţeaua de apă pe str. C-tin Stănciulescu nr. 14 şi Căzăneşti nr. 164.

LUCRĂRI DE BETONARE. Au fost executate lucrări de amenajare a terenului prin betonare şi asfaltare pe str. C-tin Stănciulescu, Pictor Tătărăscu, Căzăneşti nr. 167, Ion Referendaru, G. Mihăescu, M. V. Popescu, Maior Georgescu.

STAŢII DE POMPARE VERIFICATE. Au fost verificate staţiile de pompare Copăcelu, Capela, Popa Şapcă, Goranu şi Morilor – Arinilor.

REABILITARE CONDUCTĂ. Au fost executate lucrări de reabilitare a conductei OL Dn 400 mm pe str. Bogdan Amaru, Petrache Poenaru, M. V. Popescu şi Matache Temelie. Au fost executate 11 branşamente provizorii pe str. Bogdan Amaru. S-a blindat reţeaua de apă potabilă DN400 în vederea reabilitării pe str. Calea lui Traian.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: s-au curăţat manual căminele de canalizare şi gurile de scurgere în Ostroveni, Centru, Libertăţii, Zăvoi, Petrişor şi Troianu; s-au curăţat pompele de canalizare de la staţiile Morilor – Arinilor şi Goranu; au fost dezgheţate branşamente de apă potabilă pe str. Gib Mihăescu nr. 14, 14A şi 15; a fost executată lucrarea de reparaţie a canalizării de la bl. C27 de pe str. I. C. Brătianu; a fost confecţionată armătura necesară turnării pieselor suport din beton armat.

CĂMINE CURĂŢATE. Au fost curăţate gurile de scurgere şi căminele de canalizare în mai multe zone din municipiul Rm. Vâlcea: Ostroveni (bl. C27, C4 – sc. C, A6 – sc. A, C5 – sc. B, A27/III, A38/II – sc. A şi B, A38/I – sc. A, B, C şi D, S2 – sc. C, A36/I – sc. A şi B, A8/I – sc. E, C18 – sc. B şi C, A1, B9 – sc. F, B8, C13- sc. D şi E, A3 – sc. B), Colonia Nuci, Centru (bl. L, Nord (str. H. Coandă – bl. N11 – sc. D, N12, N13 şi bl. R7, inters. str. N. Bălcescu cu N. Titulescu – bl. 30, Supermarket Supeco), Traian (Al. Ciocârliei – bl. 4, sc. B, str. Gr. Procopiu – bl. G3), precum şi pe str. Intr. Bâlciului, Maior Georgescu nr. 22, Libertăţii – bl. I3 – sc D, A7 – sc. B şi C, Calea lui Traian nr. 9, bl. D3 şi bl. Filipin, Stolniceni nr. 83A, Eftimeştilor şi Râureni (Poliţia Rutieră).

99 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, la solicitarea clienţilor sau ca urmare a expirării termenului de valabilitate metrologică au fost verificate, montate şi remontate un număr de 99 apometre, fiind întocmite şi un număr de 2 documentaţii tehnice.