Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

LICITAŢIE: 4 oferte pentru salubrizarea Râmnicului

La termenul limită stabilit pentru miercuri, 14 ianuarie 2015, la Primăria municipiului au fost depuse 4 oferte pentru concesionarea serviciului de salubrizare la nivelul Râmnicului, două dintre acestea fiind înaintate de firme distincte, iar celelalte două, de către asocieri de firme. Documentaţia de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare a fost aprobată prin HCL nr. 168/28.08.2014, iar anunţul de concesionare a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) în 13.11.2014. După deschiderea ofertelor, comisia însărcinată cu derularea procedurii de selecţie a început etapa de evaluare a acestora.