Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ion Cîlea vrea să găsească surse de finanţare pentru spitale

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, a organizat o analiză detaliată împreună cu conducerile Spitalului Judeţean de Urgenţă şi Casei Judeţene a Asigurărilor de Sănătate, purtând discuţii despre ieşirea din impasul financiar produs de modificarea duratei de achitare a datoriilor. S-a luat în calcul situaţia financiară a spitalelor din Vâlcea, pentru ca, în funcţie de noile prevederi, să se stabilească cele mai potrivite măsuri de încadrare în termenele de plată, dar şi pentru reducerea cheltuielilor spre a preveni intrarea Spitalului Judeţean în incapacitate de plată. Printre măsurile propuse de preşedintele Ion Cîlea şi aprobate în cadrul şedinţei operative s-a numărat şi introducerea unui registru de evidenţă a cheltuielilor în aşa fel încât plăţile onorate de spital să se efectueze prioritar în funcţie de vechimea şi valoarea datoriilor. De asemenea, pentru asigurarea unei stricte discipline financiare, s-a hotărât ca toate plăţile să fie avizate în prealabil de către preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, în calitatea sa de ordonator, evitându-se astfel orice situaţii de plăţi preferenţiale.

Trebuie menţionat că, noile acte normative în domeniul sănătăţii aduc o serie de modificări asupra Legii nr. 95/2006 privind reforma în sănătate mai ales în ceea ce priveşte echilibrarea financiară şi stingerea datoriilor pe care le au spitalele către furnizorii de materiale sanitare şi prestatorii de servicii. O astfel de modificare brutală a intervenit la art. 183, indice 3, lit.o, al legii sus-amintite, care iniţial prevedea o vechime de până la 2 ani a plăţilor restante, în schimb, prin OUG nr. 55/2013, această perioadă a fost redusă până la 3 luni. Dacă în condiţiile anterioare Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea nu înregistra arierate, prin noile modificări, unitatea spitalicească apare cu plăţi restante în valoare de 5.933.233 lei, până la data de 6 iunie a.c.

Deoarece capacitatea financiară de achitare integrală a arieratelor în condiţiile impuse de OUG nr. 55/2013 nu poate acoperi toate restanţele Spitalului Judeţean de Urgenţă, preşedintele Ion Cîlea urmează să adreseze câte un memoriu Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate pentru a se găsi surse de finanţare în vederea stingerii restului de arierate neacoperite înregistrate după intrarea în vigoare a Ordonanţei de Guvern.

ANTONIA RADU