1

Ion Cîlea salută decizia de a scoate apa de ploaie de la tarifare

Săptămâna trecută, grupul de analiză prezidat de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, dr. ing. ION CÎLEA, a dezbătut punctele de vedere apărute în presa locală cu privire la posibila eliminare a taxei pe apa meteorică din facturile consumatorilor casnici de apă potabilă. Pentru a găsi o soluţie în acest scop, trebuie îndeplinite două condiţii. Prima se referă la modificarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare care a fost aprobat prin Hotărârea nr.3/26 octombrie 2010 de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADI APA” Vâlcea. Cea de-a doua condiţie este legată de acceptul pe care ar trebui să-l dea reprezentanţii localităţilor care au aderat şi au devenit membre ale ADI APA.

Pentru stabilirea unui punct comun de vedere, preşedintele Ion Cîlea s-a adresat mai multor primari pe care i-a rugat să analizeze la rândul lor impactul ce s-ar putea crea la nivel local prin eliminarea plăţii cotei/parte din apa meteorică preluată în reţeua de canalizare, fapt ce ar contribui la reducerea poverilor fiscale de pe umerii consumatorilor racordaţi la sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare.

„Mărturisesc că am fost plăcut surprins de operativitatea cu care a răspuns Ion Gigi Matei, primarul interimar al municipiului Rm. Vâlcea şi îl felicit pentru receptivitate. Aştept, însă, în aceste zile şi punctele de vedere ale altor primari pentru a putea să închegăm nişte concluzii care să ofere cea mai potrivită temă de analiză şi dezbatere în cadrul unei şedinţe a Adunării Generale a ADI APA ce va fi convocată într-un timp cât mai scurt.

Sigur, studiul de impact în ceea ce priveşte eliminarea tarifării apei pluviale va rămâne în sarcina Societăţii APAVIL, care, în calitatea de operator regional, este singurul în măsură să studieze şi să prezinte implicaţiile unei astfel de măsuri” – a afirmat preşedintele ION CÎLEA.