Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 6: « Promovarea incluziunii sociale »
Domeniul de intervenţie 6.1: «Dezvoltarea economiei sociale»
Titlul proiectului : „ACTINT” – Activarea grupurilor vulnerabile prin lanţuri valorice integrate de intreprinderi sociale
Contract nr. : POSDRU/168/6.1/S/144062

Beneficiar:
SC DBC SRL Drăgăşani

PARTENERI:
ASOCIAŢIA PROEXPERT
SC VERAMIRPROD SRL
ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE TINERET BECOME SIBIU

OBIECTIVE:

– sprijinirea accesului şi participării grupurilor dezavantajate din mediul rural la educaţie şi cultură în vederea dezvoltării personale a indivizilor şi conştientizării acestora cu privire la valorile tradiţionale ale artei şi culturii populare româneşti;
– promovarea meştesugurilor, artelor şi tradiţiilor culturale şi arhitectonice, precum şi a potenţialului arheologic al judeţului Vâlcea la nivel naţional şi internaţional;
– sprijinirea participării publice în elaborarea deciziilor şi politicilor publice la nivel local, regional şi naţional, legate de rezolvarea problemelor de ordin material şi cultural, care privesc valorile tradiţionale şi spirituale ale comunităţilor rurale;
– sprijinirea comunităţilor rurale în vederea creării şi dezvoltării unor activităţi economice care să contribuie la conservarea şi valorificarea culturii şi tradiţiilor populare;
– îmbunătăţirea şi diversificarea ofertelor de produse şi servicii cultural-turistice oferite pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare.

ACTIVITĂŢI:

• desfăşurarea unor activităţi economice aducătoare de venituri, începând cu amenajarea şi gestionarea unei linii de fabricaţie mobilă tradiţională de interior şi exterior, uşi şi ferestre de lemn;
• activităţi de sprijinire a meşteşugarilor şi a altor persoane interesate prin înfiinţarea şi dezvoltarea de ateliere de artă şi meşteşuguri, pentru producerea de creaţii populare şi lucrări artistice specifice spaţiului românesc (costume populare, covoare şi carpete, ceramică etc.);
• campanii şi acţiuni de informare a cetăţenilor şi a comunităţilor rurale privind problemele de interes public, competenţele şi atribuţiile autorităţilor publice etc., în vederea implicării active a acestora în elaborarea deciziilor şi politicilor publice care privesc valorile tradiţionale şi spirituale ale comunităţii.

PRODUSE:

– Mic mobilier
– Mobilier stradal
– Mobilier şcolar
– Uşi, ferestre
– Chioşcuri
– Pergole
– Locuri de joacă

PRINCIPIILE ECONOMIEI SOCIALE:

a. prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale;
b. aplicarea principiului solidaritatii şi al responsabilitatii sociale;
c. convergenţa dintre interesele membrilor şi interesul general;
d. exercitarea unui control democratic asupra activităţilor de economie socială;
e. asocierea voluntară şi deschisă în formele de organizare;
f. gestiunea autonomă şi independenţa faţă de autorităţile publice;
g. alocarea unei părţi din profit pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi furnizarea unor servicii de interes pentru membri şi/sau de interes general.

MISIUNE:

Conservarea valorilor din patrimoniul tangibil şi intangibil al artei populare româneşti, obiceiurilor şi tradiţiilor populare, ca şi promovarea acestora la nivel local, naţional şi internaţional.

Pentru informaţii suplimentare:

Tel / fax: 0250810322
telefon mobil: 0761.061.810
e-mail: doina_vl@yahoo.com
www.adescreteni.socialfpa.dbc93.ro