Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Gigi Matei finalizează investiţia „Bretea de legătură între strada Petrişor şi strada Antim Ivireanul”


Săptămâna viitoare este prognozată finalizarea şi recepţia lucrărilor la investiţia „Bretea de legătură între strada Petrişor şi strada Antim Ivireanul”. Prin realizarea acestui obiectiv se fluidizează traficul auto, se reduce timpul de transport şi se facilitează accesul autovehiculelor de intervenţii în cazul unor accidente sau calamităţi naturale. În perioada de execuţie, de aproximativ 5 luni, s-au realizat o arteră de circulaţie în lungime de 110 m, cu lăţimea de 6 m şi un trotuar de 1,5 m lăţime pe partea dreaptă a drumului, s-a montat mână curentă între traseul pietonal şi partea carosabilă, precum şi reţea de iluminat stradal şi s-au amenajat zone verzi adiacente. În plus, s-au realizat 65 de locuri de parcare prin reorganizarea parcării existente pe str. Antim Ivireanul şi prin amenajarea unei zone în curtea Liceului Economic. Firma selectată pentru realizarea acestei investiţii este SC Ana International SRL.