Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

GALICEA: DJ 678 va fi modernizat

Recent, Consiliul Judeţean Vâlcea a emis recent o adresă conform căreia DJ 678 limită județul Olt – Drăgoești – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Barza – Bârsești – Bidești (DN7 – E 81) – traseul regional – județele Vâlcea și Olt va intra în modernizare. Edilii comunelor Drăgoești și Galicea au primit această veste bună cu încântare.

Investiția presupune asfaltări, șanțuri, modernizarea și a drumurilor perpendiculare. Încântat de decizie, de șantierul care se va deschide în zonă s-a arătat și primarul comunei Galicea, Ion Năfliu. Proiectul „Modernizare DJ 678 Limită Jud. Olt – Drăgoești – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârsești – Barza – Budești (DN7)”, județul Vâlcea, care face parte din Traseul regional Județele Vâlcea și Olt, se încadrează în obiectivul specific al priorității de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” a POR 2014-2020, care prevede creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă la rețea.