Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

FUNCŢIONARII PUBLICI intră în GREVĂ

Funcționarii publici strâng semnături pentru declanșarea unui conflict de muncă în toate instituţiile publice din România, după cum s-a hotărât în Adunarea Generală a sindicaliştilor care a avut loc în perioada 22 – 24 octombrie 2014.
Funcţionarii publici vor să li se garanteze independența, cariera și stabilitatea‚ reglementări necesare pentru ca instituțiile publice să nu devină arme de luptă politică sau subordonate unor interese ale oamenilor politici, dar şi protecția juridică a funcționarilor publici.
De asemenea este specificată şi negocierea salarizării personalului din administrația publică, funcționari publici și personal contractual, dar şi negocierea și încheierea Acordului Colectiv și Contractului Colectiv la nivel de ramura – Administrație Publică.
Adunarea Generală a Sindicatului Național al Funcționarilor Publici a decis ca nici una din formele legale de luptă sindicală – negocieri, mitinguri, grevă de avertisment și grevă generală, să nu fie exclusă din strategia de atingere a obiectivelor propuse.