Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Firmele mari trebuie să angajeze persoane cu handicap

Firmele cu cel puțin 50 de salariați au obligația să angajeze persoane cu handicap în proporție de cel puțin 4% din numărul total de angajați. Societățile care nu angajează persoane cu dizabilități trebuie ori să plătească o anumită sumă către stat, ori să achiziționeze produse sau servicii furnizate de astfel de persoane.

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap stabilește că autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Potrivit actului normativ citat, în situația în care nu angajează persoane cu dizabilități, atât societățile comerciale, cât și autoritățile și instituțiile publice au la dispoziție alte două variante prin care se pot achita de această obligație. Mai precis, acestea pot să plătească în fiecare lună către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. Este important de menționat că această sumă se declară lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, prin formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, la poziția 24 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate”.

Cea de-a doua variantă este aceea de a achiziționa produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat. Suma pe care o datorează firmele este, și în acest caz, 50% din salariul de bază minim brut pe țară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.