Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
foto Facebook/Ovidiu Popa

Liberalii au pierdut postul de director de la ETA

foto Facebook/Ovidiu PopaLiberalii au anunţat cu surle şi trâmbiţe prezenţa procurorilor DNA la societatea ETA, vineri, 19 iunie a.c., atunci când a avut loc concursul pentru ocuparea postului de director al societăţii de transport în comun al cărui acţionar principal este Primăria Râmnicu Vâlcea. Din păcate, procurorii au avut altă treabă şi nu au vizitat ETA, iar concursul a avut loc. Ovidiu Popa a pierdut competiţia şi ca orice învins care se respectă a făcut contestaţie. La concurs s-au prezentat doi candidaţi: actualul director Nicolae Şovar şi Ovidiu Popa, patronul unei şcoli de şofer din Vâlcea, sprijinit puternic de liberali. De asemenea, Popa este angajat şi la Registrul Auto pe postul de inspector coordonator. Comisia de examinare l-a declarat câştigător pe Nicolae Şovar, care a acumulat 90 de puncte, în timp ce contracandidatul său a obţinut doar 81.

Iată cuprinsul contestației candidatului Ovidiu Popa:

CONTESTAŢIE

împotriva rezultatului obţinut la examenul pentru funcţia de Director General, solicitându-vă ca prin decizia de soluţionare a prezentei contestaţii să admiteţi în totalitate contestaţia formulată de subsemnat şi pe cale de consecinţă, să dispuneţi reevaluarea răspunsurilor şi modificarea punctajului acordat în sensul câştigării examenului, pentru următoarele

MOTIVE

Urmare a examinări răspunsurilor subsemnatului la proba interviu, comisia de examinare mi-a acordat un punctaj rezultat pe care îl consider necorespunzător faţă de conţinutul răspunsurilor la cele 4 întrebări, conţinut conform cu prevederile actelor normative indicat în bibliografie, după cum voi arăta în continuare:

1. Lipsa transparenţei în ceea ce priveşte deschiderea plicurilor candidaţilor;

2. Nu au fost prezentate persoanele prezente la interviu şi calitatea lor nefiind trecute în documentele de examen;

3. Notarea răspunsurilor date verbal a fost făcută de o terţă persoană neputându-se verifica ulterior concordanţa între răspunsul dat şi ceea ce s-a vorbit, scrisul fiind ilizibil iar procesul verbal redactat nefiind prezentat până la data şi ora afişării rezultatului probei.

4. Lipsa tehnicii necesare interviului pentru a putea susţine argumentat proiectul de management;

5. Lipsa transparenţei şi a egalităţii de şanse folosindu-se la interviul oral acelaşi set de întrebări pentru ambii candidaţi, iar sala în care s-a desfăşurat examinarea nu a fost o sală securizată, având acces în timpul desfăşurării examenului personalul societăţii, uşa sălii fiind deschisă.

De aceea, având în vedere cele de mai sus, solicit pe această cale să admiteţi în totalitate contestaţia formulată de subsemnat şi pe cale de consecinţă, să dispuneţi reevaluarea răspunsurilor şi verificarea punctajului acordat în sensul promovării examenului.