1

Curtea de Conturi a găsit nereguli în actele contabile ale Primăriei Olăneşti

CONTROL. Dintr-un raport de audit al Camerei de Conturi, efectuat în perioada iunie-iulie 2011, aflăm că cei din conducerea Primăriei Olăneşti au făcut înregistrări eronate în datele contabile, încălcând, de mai multe ori, legislaţia în vigoare. Printre obiectivele urmărite de instituţie se referă la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, capitol la care primăria, suntem informaţi, este deficitară. 

Astfel, aflăm că la Primăria Olăneşti au fost efectuate înregistrări contabile eronate, suma estimată abaterii fiind de 128.034 lei. În plus, nu au fost respectate nici prevederile legale privind majorarea valorii contabile a unor active corporale din domeniul public (aproximativ 500 lei), iar  în contul de execuţie al bugetului local au fost prezentate, în mod eronat, o serie de date, abaterea fiind de 1.282.286 lei. Suntem informaţi că situațiile financiare nu reflectă realitatea întrucât există neconcordanțe între datele înregistrate în evidența contabilă și datele raportate, referitor la activele fixe neamortizabile – 30.556 lei. În plus, au fost efectuate transferuri eronate în afara bugetului local în contul activităților autofinanțate în vederea finanțării Serviciului Public de Evidență a Persoanelor, suma abaterii ridicându-se la 67 mii lei. Printre alte nereguli găsite de cei de la Curtea de Conturi mai găsim: plata fără justificare legală din credite bugetare a unor sume reprezentând cadouri acordate salariaților cu ocazia sărbătorilor (8 mii lei), neluarea măsurilor legale privind încasarea unor venituri prescrise, reprezentând venituri din închirieri, de la AF CONSTANT (2.396 lei), neînregistrarea în evidența contabilă și neinventarierea unor bunuri (clădiri și terenuri) din domeniul public, date în administrare unităților de învățământ de stat – 7.120 lei.

Concluziile Curţii

În urma controlului, Camera de Conturi a dispus luarea unor măsuri pentru remedierea neregulilor găsite în vederea corelării datelor din situațiile financiare întocmite, respectiv clarificarea diferenței în sumă de 30.556.449 lei. Iată câteva dintre recomandările CC: „• respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la finanțarea din bugetul local a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor care nu au personalitate juridică • luarea măsurilor pentru efectuarea anchetelor sociale, necesare acordării alocaţiei familiale complementare, la termenele și în condițiile prevăzute de legislația specifică acordării acestor drepturi sociale • luarea măsurilor privind asigurarea respectării prevederilor legale referitoare la efectuarea achizițiilor publice, în sensul instituirii unor proceduri pentru stabilirea corectă a valorii contractelor de achiziții publice pentru a se evita divizarea acestora în vederea aplicării procedurii de încredințare directă • luarea măsurilor pentru stabilirea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă 2.396 lei reprezentând venituri pentru care a intervenit termenul de prescriere ca urmare a neluării măsurilor de urmărire și încasare a acestora, stabilirea persoanelor răspunzătoare și recuperarea acestuia, la nivelul actualizat la data încasării • luarea măsurilor pentru stabilirea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă 8.478 lei reprezentând plăţi fără justificare legală pentru cadouri acordate salariaților instituției, stabilirea persoanelor răspunzătoare și recuperarea acestuia la nivelul actualizat la data încasării”, se arată în raportul CC.

OLIVIA PÎRVU-CÎRCIU