Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Cosmin Constantinescu nu este incompatibil cu funcţia de viceprimar

OFICIAL. Despre starea de incompatibilitate a tânărului viceprimar pedelist, Cosmin Constantinescu, au curs până acum râuri de cerneală în presa vâlceană. Blamat pentru că a pus în prim-plan interesele personale (afacerile de familie!), Constantinescu a avut, totuşi, mereu răbdarea necesară să explice detractorilor săi că situaţia nu este atât de gri cum pare şi că adevărul se află înţepenit, undeva la mijloc, între ceea ce se spune şi realitate. Pe tot parcursul anchetei efectuate de autorităţile locale cu privire la starea sa de incompatibilitate l-am întrebat de mai multe ori cât este adevăr şi cât exagerare. A evitat de fiecare dată să ne răspundă, susţinând că nu vrea să influenţeze cursul anchetei şi că, în cele din urmă, se va afla că nu este vinovat. Sorţii i-au fost favorabili, pentru că în urmă cu puţin timp, prefectul judeţului, Petre Ungureanu, a transmis un punct de vedere oficial cu privire la situaţia viceprimarului „aflat în interdicţie conform art.90 din Legea nr. 161/2003.

Potrivit punctului de vedere emis de Prefectura Vâlcea şi postat pe pagina de Internet a instituţiei, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Petre Ungureanu, s-a sesizat din oficiu,  ca urmare a informaţiilor apărute în presă, şi a dispus verificarea situaţiei viceprimarului Cosmin Constantinescu cu privire la posibila interdicţie reglementată de art. 90 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, solicitând secretarului municipiului o informare cu măsurile legale care se impun. Astfel, suntem informaţi că prin adresa nr. 17863/15.06 2010, înregistrată la Instituţia Prefectului sub nr. 11193/15.06.2010, secretarul municipiului a solicitat informaţii Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea referitoare la societăţile comerciale la care sunt acţionari sau asociaţi Cosmin Constantinescu şi tatăl acestuia, Dragoş Constantinescu.

Legea, de partea lui Constantinescu

Tot din adresa prefecturii de care aminteam în rândurile anterioare aflăm că: „Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea prin adresa 16888/10.06.2010 a comunicat faptul că viceprimarul Cosmin Constantinescu nu este asociat sau administrator în nicio societate comercială, iar Dragoş Constantinescu – tatăl acestuia este asociat în societăţile comerciale COMETTO INTERNAŢIONAL SRL şi IDEAL CONSTRUCT SRL. Secretarul municipiului a precizat că în urma verificărilor efectuate s-a constatat că cele două societăţi comerciale nu se află în relaţii contractuale cu serviciile din aparatul de specialitate al primarului, serviciile publice şi instituţiile publice subordonate sau cu societăţile comerciale la care este acţionar unic municipiul Rm. Vâlcea. Având în vedere faptul că la momentul verificării, Cosmin Constantinescu nu se mai află în starea de interdicţie reglementată de art. 90 din Legea nr. 161/2003 sunt aplicabile prevederile art.92 alin 6 din acelaşi act normativ, care prevăd că încetarea de drept a mandatului de ales local nu se mai aplică dacă, până la emiterea ordinului de către prefect, se face dovada că încălcarea dispoziţiilor art. 90 a încetat”.

Articolul 90 al Legii 161/2003, spune că aleşii locali   şi   cei judeţeni   care   au   funcţia  de   preşedinte, vicepreşedinte,   director   general,   director,   manager,   administrator,   membru   al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective, prevederile legii aplicându-se în momentul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local. Trebuie menţionat că încetarea  mandatului de consilier local sau consilier judeţean se face printr-un ordin al prefectului, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Totuşi, în cazul în care, se face dovada că încălcarea dispoziţiilor articolului 90 a încetat, prevederile amintite nu se mai aplică şi nu se mai poate lua în calcul niciun fel de sancţiune legală.

OLIVIA PÎRVU-CÎRCIU