Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Continuă extinderea reţelei de apă pe mai multe străzi din Rm. Vâlcea

În perioada 16– 22 aprilie a.c., SC APAVIL SA a desfăşurat o serie de activităţi specifice în municipiul Râmnicu Vâlcea, precum şi în alte localităţi din judeţ. Astfel, au fost întocmite 22 documentaţii tehnice pentru persoane fizice şi juridice şi au fost montate, verificate şi remontate un număr de 130 apometre la case particulare şi asociaţii de proprietari (la solicitarea clienţilor sau ca urmare a expirării termenului de valabilitate metrologică). De asemenea, s-au rezolvat operativ 4 sesizări privind avarii la reţeaua de apă şi canal şi au fost curăţate căminele de canalizare şi gurile de scurgere în Ostroveni (blocurile B9, A58, B13, A94, A33, A7, S2, B0, A16, A2), Nord (P4, N6, N9), precum şi pe străzile H. Coandă – bl. A4, B1-1, B1-2, H1, Calea lui Traian – bl. 20, 5, Antim Ivireanu nr. 5, Mircea Eliade nr. 38, Florilor, G-ral Magheru – bl. S1, S2, Căpitan Negoescu nr. 4, G-ral Praporgescu, L. Blaga – bl. A33, Cerna, Iancu Pop – bl. G3, Tudor Vladimirescu. Tot în această perioadă, au fost executate o serie de lucrări pe mai multe străzi din municipiul Râmnicu Vâlcea: Aleea Rândunelelor, Arinilor, Poenari, Ghioceilor, Teodor Coman (a fost amenajat terenul), Drumul Gării, Kalamata, Dragoş Serafim, Colonie Nuci (a fost asigurată asistenţa tehnică), Vlădeşti – Grădiniţă (a fost dezafectat un branşament vechi), Cetăţii (a fost executat un branşament apă potabilă), Calea Vacilor, Teodor Coman, Grădinii (a continuat extinderea reţelei de apă potabilă). Nu în ultimul rând, în zona Traian, la blocurile 18, 15, 13, 14, 16 s-a continuat execuţia legăturilor şi a branşamentelor. Nu în ultimul rând, se continuă acţiunea de debranşare pentru recuperarea debitelor la case particulare şi agenţi economici. • Compartimentul Mass-Media al SC APAVIL SA Vâlcea