Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Consiliul Județean Vâlcea alocă noi fonduri pentru sănătatea vâlcenilor

Joi, 9 aprilie 2020, printr-o platformă online de videoconferință, s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului Județean Vâlcea.
La propunerea președintelui Constantin Rădulescu, consilierii județeni au aprobat, cu unanimitate de voturi, redistribuirea sumei de 450.000 lei alocată Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, într-o ședință anterioară.
Banii vor fi repartizați astfel: 150.000 lei, pentru achiziționarea a 4 containere modulare; 45.000 lei, contribuția Consiliului Județean Vâlcea, la achiziționarea unui „Echipament complet Analizor Real Time PCR”; 255.000 lei, pentru achiziționarea a două aparate de ventilație mecanică, necesare secției ATI din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.
Tot astăzi a fost aprobată și alocarea sumei de 500.000 lei, în scopul acoperirii cheltuielilor cu spațiile hoteliere, destinate repausului între ture sau gărzi, pentru personalul din sistemul public sanitar, dar și a sumei de 100.000 lei pentru achiziționarea de materiale sanitare.
Prin votul consilierilor județeni, a fost aprobată predarea către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a imobilului situat în curtea Spitalului nr.2, în vederea utilizării acestuia ca laborator de testare COVID-19.