Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: Vocea Valcii

CERTIFICARE IMPORTANTĂ pentru APAVIL VÂLCEA: Chartered Institute of Purchasing and Supply a recunoscut competenţa societăţii în domeniul achiziţiilor publice

Foto: Vocea ValciiÎn luna noiembrie 2015, SC Apavil SA a fost certificată de către Chartered Institute of Purchasing and Supply în domeniul achiziţiilor publice, distincţie care ne onorează, întrucât probează calitatea pe acest segment de activitate. Certificarea „în formă fizică” a sosit la sediul societăţii noastre zilele trecute şi v-o prezentăm în fotografia ataşată prezentei informări de presă.

Trebuie menţionat faptul că Apavil a primit certificarea cu nr. 3 în România, ceea ce, din nou, ne onorează.

În contractul de împrumut semnat între societatea noastră şi BERD se prevede că Apavil participă în programul de cooperare tehnică de tip benchmarking cu privire la performanţa operaţională, dezvoltat de BERD în colaborare cu Asociaţia Română a Apei.

De asemenea, se prevede că Apavil participă în programul de tip benchmarking referitor la achiziţii în scopul obţinerii certificării de către o instituţie profesională recunoscută pe plan internaţional pentru cea mai bună practică în materie de proceduri de achiziţie Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS). Acreditarea se obţine în urma unei analize diferenţiate şi a unui plan de acţiune care să includă dezvoltarea politicilor şi procedurilor operaţionale pe domeniul acreditat.

Proiectat şi implementat de către specialiştii de vârf la nivel mondial, sistemul de Certificare Corporativă CIPS (Institut Acreditat în Achiziţii şi Furnizări) este singura evaluare independentă, recunoscută în acest domeniu. Îndeplinirea cerinţelor Standardului de Acreditare de către un operator presupune că acesta a pus în aplicare toate mecanismele şi pârghiile de control pentru implementarea şi conformitatea „funcţiei efective de achiziţii”.

Certificarea demonstrează că dacă politicile şi procedurile de achiziţii sunt complet implementate de către organizaţie, acestea sunt baza unei bune practici şi experienţe de lucru şi vor reduce riscul unor eventuale disfuncţionalităţi. Prin aceasta, operatorul va începe să realizeze economii în costuri, construind credibilitatea echipei manageriale şi determinând o creştere a acţiunilor sale pe piaţă şi investiţii pentru sistemele de producţie şi personalul operator.

Standardul este o compilaţie formată dintr-o serie de standarde sumarizate în 5 dimensiuni ale evaluării: conducerea şi organizarea; strategia; personalul; procese şi sisteme de monitorizare şi evaluare; managementul şi cuantificarea performanţei.

Organizaţiile care pot demonstra că întrunesc cerinţele standardului sunt recunoscute prin obţinerea certificatului de acreditare din partea CIPS, urmând o serie de procese de evaluare şi verificare periodice pentru a demonstra concordanţa continuă cu fiecare componentă a standardului.

Acreditarea a fost un proces complex, de lungă durată, Apavil demonstrând, pe cele 5 domenii, conformarea cu cerinţele standardului. Domeniile funcţiei de achiziţii evaluate în cadrul procesului de acreditare au fost: strategia de dezvoltare a companiei; strategia achiziţiilor aliniată cu strategia operatorului; stabilirea necesităţilor pentru activitatea curentă şi cea investiţională; planificarea achiziţiilor; derularea achiziţiei, de la elaborarea documentaţiei până la semnarea contractului; urmărirea derulării contractelor, efectuarea plăţilor, înregistrarea în evidenţele contabile; tehnici de managementul riscurilor (identificarea şi controlul riscurilor, implementarea acţiunilor corective / preventive); evaluarea performanţelor contractelor de achiziţie şi existenţa unui sistem de audit şi verificare; managementul relaţiilor cu stakeholderii (părţi interesate); canale de comunicare utilizând tehnici moderne; preocuparea permanentă pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă; derularea întregului proces în spiritul conduitei etice profesionale.

Pentru fiecare domeniu analizat, s-a urmărit existenţa obiectivelor, politicilor, strategiilor, procedurilor şi proceselor, precum şi a modului în care acestea sunt comunicate, implementate şi documentate în conformitate cu legislaţia naţională şi a Uniunii Europene.

De asemenea, s-a analizat eficienţa activităţii companiei prin prisma indicatorilor de performanţă, la nivelul tuturor structurilor implicate, pornind de la angajat până la echipa managerială. În procesul de acreditare s-a analizat dacă personalul operativ şi de conducere este calificat şi are aptitudinile necesare pentru desfăşurarea activităţilor, dar şi dacă manifestă interes pentru dezvoltarea profesională continuă.

S-a demonstrat că la nivelul operatorului regional de apă există o preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea activităţii prin aplicarea celor mai noi tehnici în domeniul managementului.

Care sunt avantajele acreditării

Valoare: Prin detalierea procedurilor de management în domeniul achiziţiilor, operatorul identifică îmbunătăţirile şi eficientizările posibile, obţine economii şi aduce plus valoare activităţii sale.

Credibilitate: Evaluarea metodelor de lucru asigură toate părţile interesate că operatorul funcţionează efectiv în spiritul consolidării reputaţiei sale şi a menţinerii recunoaşterii aduse de certificarea în domeniul achiziţiilor.

Cuantificare: Garantarea că operatorul a identificat indicatorii cheie care să-i permită un management eficient şi care-i conferă încrederea şi siguranţa că poate realiza conformitatea “funcţiei de achiziţie”

Influenţă: Creşterea credibilităţii operatorului prin certificare determină creşterea influenţei sale în domeniul de activitate în care activează, conferindu-i putere decizională şi un mai mare control asupra cheltuielilor.

Relaţii: Prin publicarea operatorului în jurnalul Certificărilor Corporative, echipa sa managerială devine mai angajată şi mai motivată, contribuind la întărirea relaţiilor cu părţile cheie implicate şi interesate în funcţionarea sa.