Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Bilanțul primarului comunei Bujoreni, la șapte ani de mandat

„Anul acesta se fac 7 ani de când sunt primar al comunei Bujoreni și pot spune că duc mai departe această funcție cu cinste și onoare, în numele și pentru cetățenii localității. Vin acum în fața dvs cu un raport al activității sau, mai bine zis, am făcut o mică socoteală. Pot spune că în cei 7 ani de mandat am implementat și dus în diverse stadii nu mai puțin 29 de proiecte. Aceste obiective de investiții au adus și aduc în comuna Bujoreni sute de miliarde de lei, în marea lor majoritate fiind fonduri europene. Unele proiecte sunt finalizate, altele în curs de implementare, dar avem și proiecte de anvergură, cum ar fi extinderea rețelei de gaze, care urmează să fie implementate. Acum vi le voi prezenta pe toate odată, însă treptat voi reveni cu detalii despre fiecare proiect în parte:

 • Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Școala Învățământ primar Sat Olteni , Comuna Bujoreni – 1,538,382.00 lei
 • Modernizare si extindere Școala cu clasele I-VIII, Gura Văii, Com. Bujoreni – 3,054,859.04 lei
 • Consolidare, reabilitare, modernizare, dotare și extindere grădinița cu program normal Bogdănești (în incinta Școlii Bogdănești) Com. Bujoreni – 1,321,509.00 lei
 • Reabilitare, modernizare, dotare și extindere cu grupuri sanitare, Dispensar Comunal Bogdănești, Com. Bujoreni – 955,068.92 lei
 • Racordare la rețeua de canalizare a locuitorilor din Olteni Com. Bujoreni, Jud. Vâlcea – 1,323,773.30 lei
 • Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al Com Bujoreni cu utilaje pentru stingerea incendiilor – 264,547.76 lei
 • Modernizare, extindere și dotare Grădinița Lunca, sat Lunca, comuna Bujoreni, județul – 1,550,761.89 lei
 • Dotarea serviciului social, comuna Bujoreni – 206,214.37 lei
 • Modernizarea serviciului voluntar pentru situații de urgenta al comunei Bujoreni, prin achiziţia unui buldoexcavator – 492,394.13 lei
 • “WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale” în Comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea – 15.000 Euro
 • Proiectului „Creșterea capacității serviciului public de asistență socială în comuna Bujoreni, județul Vâlcea” – 66906 lei
 • Refacere pod peste pârâul Valea Bujorencii şi drum comunal, sat Bujoreni, Comuna Bujoreni, jud. Vâlcea – 1,047,165.96 lei
 • Modernizare drumuri locale și construire poduri peste pârâul Muereasca și peste pârâul Valea Bujorencii, în comuna Bujoreni, județul Vâlcea – 99.929.036,15 lei
 • Extindere retele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Călimănești, jud. Vâlcea și Înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Bujoreni, judetul Vâlcea – 65.111.504,87 lei
 • “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei pentru obiectivul: Corp C1-Primărie” – 1.830.278,20 lei
 • Modernizarea iluminatului public stradal în comuna Bujoreni, județul Vâlcea – 1.263.131,25 lei
 • Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală in comuna Bujoreni – 4.690.794,74 lei
 • Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități – Comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea – 1.020.100,28 lei
 • Extinderea transportului public de călători către zonele turistice din Județul Vâlcea și a cheltuielilor aferente acestuia – 103.458.367,58 lei
 • ”Sisteme de transport inteligente la nivelul localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Transport” – 16.836.398,01 lei
 • Sisteme de transport inteligente – etapa a II a – 8,199,870.86 lei
 • Extinderea transportului public de călători – etapa a II a”, a cheltuielilor legate de acest proiect și a acordului de parteneriat aferent – 21,967,548.75 lei
 • Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale
 • HUB de Servicii MMSS – SII MMSS
 • Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Bujoreni, județul Vâlcea-etapa II – 953.015,02 lei
 • Investim în viitor şi educaţie la Bujoreni – 845.137 lei
 • Înfiinţarea şi funcţionarea unui Centru Comunitar Integrat în comuna Bujoreni – 832.049,30
 • Dotarea cu echipamente a Căminului cultural Gura Văii, comuna Bujoreni judeţul Vâlcea” – 171.058 lei
 • Modernizare drumuri de interes local în comuna Bujoreni, județul Vâlcea – 7.914.446,11 lei

Cred că Bujoreni este pe un drum bun în acest moment, avem proiecte majore ce vor începe în curând. A fost o luptă grea în acești 7 ani de când sunt primarul comunei. Am avut parte de multe piedici, multe probleme din trecut care au fost pe punctul de a ne doborî. Dar am reușit, zic eu, să ne ridicăm de la pământ de fiecare dată și să continuăm lupta. Avem viziune, avem proiecte, avem idei, iar eu vă garantez că Bujoreni va deveni una dintre cele mai dezvoltate și moderne localități din țară” a transmis Gheorghe Gîngu, primarul comunei Bujoreni, județul Vâlcea.