Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ATENȚIE! Se fac angajări la Primăria RÂMNICU VÂLCEA

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent –Serviciul Relaţii, Îndrumare Asociaţii de Proprietari din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 09 iunie 2015, ora 10.00 – proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008.

Cei care doresc să se înscrie trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, de pe site-ul www.primariavl.ro. şi la nr. de telefon : 0250736080.