Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ATENŢIE! Se fac angajări la Primăria din RÂMNICU VÂLCEA

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Proiectare, Dezvoltare Urbană şi G.IS. – Direcţia Urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 19 mai 2015, ora 1000 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G.nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.

Condiţiile de participare la concurs:

– Condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţe inginereşti;

– Condiţii de vechime: minimum 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, de pe site-ul www.primariavl.ro şi la nr. de telefon 0250736080.