Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL lucrează intens la Băile Govora, Horezu şi Băbeni

În ultima perioadă, APAVIL a executat mai multe lucrări de şi reparaţii în oraşele Băile Govora, Horezu şi Băbeni din judeţul Vâlcea.

În sectorul Govora au avut loc intervenţii în vederea eliminării pierderilor de apă pe reţeaua de distribuţie a apei potabile (sudură electrică la conductă). Intervenţii similare s-au făcut pe reţeaua de apă potabilă – Frânceşti ( săpătură manuală, umplutură şi montat colier mecanic pe conductă PEHD De 63), precum şi la branşamente individuale din comunele Păuşeşti Otăsău, Mihăeşti şi Buneşti. Tot în sectorul Govora, s-au înlocuit apometre defecte, s-au efectuat noi branşamente conform avizelor tehnice de branşare-racordare la apă/canalizare în sat Vulpuieşti, Comuna Mihăeşti; la staţia de apă Barcane s-a montat un debitmetru, iar la staţia de epurare Buneşti s-a curăţat colectorul principal; s-a desfundat racordul de canalizare la bl. L3 de pe str. Tudor Vladimirescu şi s-au realizat lucrări de înlocuire branşament metalic la bl. F.

În sectorul Horezu au fost realizate branşamentele individuale , fiind montată şi vana de golire pe conducta PEHD De 110 la lucrarea “Înlocuire reţea alimentare cu apă potabilă şi refacere branşament Vaideeni – Izvorul Rece”.

Alte lucrări punctuale derulate în sectorul Horezu au vizat: decolmatarea şi curăţarea manuală a prizei captare de suprafaţă Râmeşti şi Romani – Horezu; înlocuirea unor apometre defecte în Horezu şi Vaideeni; au avut loc intervenţii în vederea eliminării pierderilor de apă pe reţeaua de distribuţie a apei potabile la branşamentele individuale, precum şi pe conducta Măldăreşti; s-au finalizat montarea conductei PVC Ø315 şi a căminelor de vizitare pentru lucrarea „ Reţea canalizare pe str. C-tin Brâncoveanu”; s-au efectuat lucrări de reparaţii pentru căminul de vizitare al Hanului Turistic Horezu ( punct parcare); curăţarea şi spălarea reţelei de canalizare şi a căminelor de vizitare pe str. Tudor Vladimirescu – Horezu.

În sectorul Băbeni s-a procedat la monitorizarea zilnică a funcţionării staţiilor de apă Predeşti şi Corbi ( comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălcească, a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti. De asemenea, au avut loc intervenţii în vederea eliminării pierderilor de apă pe reţeaua de distribuţie a apei potabile situate în Băbeni- pe str. Calea lui Traian, Ungureni, Mărculeşti, Petrolului şi sat Şirineasa.

Alte lucrări importante din sectorul Băbeni au vizat: identificarea a 2 hidranţi subterani pe str. Soneşti şi ridicarea la nivel; înlocuirea apometrelor la branşamentele individuale în Şirineasa şi Nicolae Bălcescu; montarea unui debitmetru electromagnetic la staţia de apă Frânceşti; monitorizarea zilnică a funcţionării staţiilor de pompare şi repompare Romani – Pădureţu, Băbeni; urmărirea lucrărilor de săpătură mecanică la montarea conductelor de apă şi canalizare pe str. Ungureni şi Calea lui Traian (lucrări executate pe Pos Mediu de către SC GOVORA SA şi SC Stema SRL), la montarea conductelor de canalizare pe str. Uzinei, Coloniei,Dragoş Vrânceanu, Mărculeşti şi a conductelor de apă pe Valea Mare (lucrări executate de SC Coniz Romarg SRL).