Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunţ mediu

S.C. Corom Export SRL, titular al proiectului EXTINDERE FABRICĂ MOBILĂ propus a fi realizat în localitatea Dăeşti, sat Sânbotin, judeţul Vâlcea anunţă publicul interesat asuprea luării deciziei etapei de încadrare: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către APM Vâlcea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteză pot fi consultate la sediul APM Vâlcea din strada Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14 precum şi la următoarea adresă: www.apmvl.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.