Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANUNȚ elaborarea primei versiuni a PLAN URBANISTIC GENERAL și REGULAMENT LOCAL DE URBANISM pentru COMUNA MUEREASCA, JUDEȚUL VÂLCEA

COMUNA MUEREASCA anunță elaborarea primei versiuni a PLAN URBANISTIC GENERAL și REGULAMENT LOCAL DE URBANISM pentru COMUNA MUEREASCA, JUDEȚUL VÂLCEA și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la: – sediul PRIMĂRIEI MUEREASCA la adresa COMUNA MUEREASCA, STR. PRINCIPALĂ, NR. 265, JUDEȚUL VÂLCEA, zilnic între orele 8-16; – sediul APM Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, județul Vâlcea zilnic între orele 09:00 – 12:00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Vâlcea, localitatea Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, în termen de 15 zile calendaristice de la data anunțului.