Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunţ de presă pentru consultare publică privind propunerea de proiect „Îmbunătăţirea infrastructurii de turism în oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea”

UAT Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea în parteneriat cu UAT Oraş Băile Olăneşti, prin Primăria Olăneşti, intenţionează să depună spre finanţare propunerea de proiect „Îmbunătăţirea infrastructurii de turism în oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Domeniul de intervenţie 7.1 Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice.

Scopul proiectului este de a dezvolta zona din punct de vedere economic, zonă cu un potenţialul turistic însemnat, în vederea creşterii numărului de turişti/vizitatori în staţiune, prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de agrement, rutieră şi utilitară.

Necesitatea realizării proiectului se datorează infrastructurii actuale deficitare şi intr-o stare de degradare avansată, fiind inadaptată cerinţelor turismului modern şi necesitând lucrări de intervenţii specifice.

Localizarea proiectului este în Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Principalele intervenţii şi activităţi propuse prin realizarea proiectului, sunt următoarele:

1. Construire/modernizare/reabilitare prospecte stradale;

• Pentru strada Tudor Vladimirescu:

Construire/modernizare trotuare,

Construire pistă de biciclete,

Canal pluvial cu cămine Geiger pentru preluare apă.

• Pentru strada Mihai Eminescu (zona Izvor 24 – intersecţie str. Tisa)

Modernizare carosabil cu pavele autoblocante,

Construire rigolă colectare ape pluviale,

Modernizare/construire iluminat ambiental,

Amenajare foişoare pentru popas.

• Pentru strada Comanca

Modernizare carosabil asfaltat,

Construire rigolă carosabilă,

Construire pistă pentru biciclete,

Modernizare iluminat public stradal.

• Pentru strada Glodeanu

Modernizare carosabil asfaltat,

Construire rigolă carosabilă,

Modernizare iluminat public stradal.

2. Construire/modernizare/reabilitare/dotare parcuri;

• Pentru Parc Parâng şi Parc Posta

Amenajarea terenului,
Realizare de amenajări peisagistice în ton cu istoria şi flora locală,
Realizarea de sistem de irigaţii automatizat,
Realizarea unui sistem de drenaj de suprafaţă şi/sau de adâncime după caz,
Realizarea unor spaţii de şedere şi socializare corespunzătoare,
Realizarea unei zone în care să fie amenajate elemente cu apă,
înlocuirea mobilierului specific parcului,
Refacerea sistemului de iluminat
înlocuirea pavajului cu unul adecvat temei propuse,
Realizarea unui punct de informare
Montarea unei instalaţii WI-FI,
Amplasarea unui ceas urban.

Grupul ţintă al proiectului:
Beneficiarii direcţi: locuitorii din zonă.
Beneficiari indirecţi: turişti şi vizitatori de la nivel naţional şi internaţional.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa doamnei Văduva Anamaria, Şef Serviciu, Consiliul Judeţean Vâlcea, la numărul de telefon 0250/73.29.01, interior 159, precum şi domnului Ing. Iliuţă Vasii Ovidiu, Administrator Public, Primăria Băile Olăneşti, la numărul de telefon 0766.775.136.