Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANGAJĂRI la Primăria Călimănești! Trei posturi scoase la concurs

Primăria Oraşului Călimăneşti, Judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:
consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Managemenml Proiectelor;
consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Taxe şi Impozite;
consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Buget Finanţe, Contabilitate, Salarizare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul – ştiinţe economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
14 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului va fi comunicată ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti din str. Calea lui Traian nr. 306, telefon 0250/750.080, e-mail [email protected].