Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANGAJĂRI la Primăria Câineni! Trei posturi scoase la concurs

Primăria Comunei Câineni, Judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuție vacante, astfel:
– referent, clasa III, grad profesional asistent – Compartimentul Agricol,
– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Urbanism,
– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Contabilitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• referent, clasa III, grad profesional asistent:
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni.
• consilier, clasa I, grad profesional asistent:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor inginereşti, domeniul de licenţă inginerie civilă sau juridic;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
• consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Contabilitate:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
27 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Câineni, sau la numărul de telefon 0350/425.926.